AAU logo

Maskinkonstruktion, Bachelor

Maskinkonstruktion

Maskinkonstruktion

Hvordan udvikler man maskiner til at producere mobiltelefoner, cykler og vingummi? Kan man designe en redningsflåde, der kan rummer 150 personer, og som kan pakkes ned i en kuffert? Lyder dette interessant, så er uddannelsen til maskiningeniør måske noget for dig. Stort set alle de ting, vi omgiver os med til hverdag, er udviklet i samarbejde med en maskiningeniør. I løbet af uddannelsen til maskiningeniør lærer du at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Det kan være både store og små, enkle og komplicerede maskiner, men fælles for dem alle er, at de ikke kan undværes.

SKAB FREMTIDENS INDUSTRI

Maskinkonstruktion er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Her bliver du uddannet som teknisk problemløser. Du lærer lige fra starten af studiet, at ingeniører omsætter visioner til handling, og at problemstillinger bedst løses ved at kombinere teori og praksis. Du har mulighed for at optimere eksisterende systemer og processer, tilpasse nye opfindelser til andre anvendelser eller gå helt andre veje med et udviklingsprojekt.

De studerende arrangerer studieture til udlandet for at hente inspiration og opleve anderledes måder at gribe relevante problemstillinger an på.

Uddannelsen sikrer dig desuden kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer inden for maskinkonstruktion. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

”PÅ MASKINKONSTRUKTION I ESBJERG HAR JEG FÅET MULIGHED FOR BÅDE AT FORDYBE MIG TEORETISK I DE FAGLIGE OMRÅDER OG LØBENDE AFPRØVE TEORIERNE I PRAKSIS"

NICOLAI HEILMANN PETERSEN, STUDERENDE

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Med en bacheloruddannelse i Maskinkonstruktion kan du læse videre på en kandidat og blive civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde beskæftigelse i ind- og udland.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for maskinkonstruktion kan du arbejde med fx:

  • Produktudvikling
  • Konstruktion
  • Kvalitetsteknik
  • Produktion
  • Projektledelse og andre ledelsesopgaver

”PROJEKTARBEJDET GIVER MULIGHED FOR AT LØSE VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE VIRKSOMHEDER”

NICOLAI HEILMANN PETERSEN, STUDERENDE


Se brochure om uddannelserne inden for maskinkonstruktion i Esbjerg (pdf):


Læs mere om fagligt indhold på maskinkonstruktion

Mød en studerende

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN ESBjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


 

SØG OPTAGELSE PÅ MASKINKONSTRUKTION

Du får viden om

  • Introduktion til maskiningeniørens værktøjskasse
  • Udvikling af avancerede maskinsystemer
  • Forståelse for materialer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet