AAU logo

Language and International Studies

Fagligt indhold

Alle semestre på uddannelsen er opbygget på den måde, at der i semestrets første del er intensiv holdundervisning. Holdundervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, holddiskussioner, gruppearbejde og workshops, hvor studerende deltager særligt aktivt med oplæg og diskussion. I semestrets anden del arbejder de studerende koncentreret med semestrets projekt. Som oftest arbejder de studerende i grupper, og hver gruppe har tilknyttet en vejleder. Semestret afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af det skriftlige produkt. Alle projekter skrives på engelsk, og der undervises på 1. semester både i projektarbejder og i at skrive akademisk engelsk.

Hvert semester har en overordnet faglig ramme, fx ”internationale relationer”. Det betyder, at semestrets projekt samt de fleste kursusforløb handler om semestrets overordnede emne. Der er dog også kurser, som handler om de andre områder, uddannelsen består af – især kurser som handler om at styrke dine kompetencer til at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk, både inden for den akademiske verden og i organisationer, institutioner og virksomheder.

De fleste studerende på uddannelsen vælger at tilbringe et semester på et udenlandsk universitet. Typisk tager man fag på det udenlandske universitet, som svarer til de fag, som udbydes på Language and International Studies, English. Vi anbefaler, at studieopholdet placeres på 4. eller 5. semester, og uddannelsen samt Internationalt Kontor hjælper den studerende med at arrangere opholdet.Nedenfor kan du se en oversigt over de enkelte semestres indhold:

1. semester

Temaramme: Internationale Studier.
Der skrives projekt inden for ”Internationale studier”

Kurser:

 • Introduktion til internationale studier, teorier og metoder
 • Det 20. og 21. århundredes kultur- og socialhistorie
 • Problembaseret læring – PBL
 • Akademisk kommunikation og grammatik på engelsk

2. semester

Temaramme: Diskursstudier
Der skrives projekt inden for ”Diskursstudier”

Kurser:

 • Diskursstudier: teorier og metoder
 • Nutidige sociale og politiske diskurser
 • Humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metode
 •  Engelsk kommunikation og grammatik

3. semester

Temaramme: Internationale Relationer
Der skrives projekt inden for ”Internationale Relationer”

Kurser:

 • Internationale relationer: teorier og metoder
 • Internationale relationer gennem det 20. og 21. århundrede
 • Politisk filosofi
 • Engelsksproget kommunikation i multisproglige kontekster

4. semester

Temaramme: Kulturel Globalisering
Der skrives projekt inden for ”Kulturel Globalisering”

Kurser:

 • Kulturel globalisering: teorier og metoder
 • Interkulturel kommunikation
 • Kulturanalyse
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

5. semester

Temaramme: Organisationsstudier
Der skrivers projekt inden for ”Organisationsstudier”

Kurser:

 • Organisationsstudier: teorier og metoder
 • Internationale organisationer
 • Policy analyse
 • Introduktion til sociologi

6. semester

Temaramme: Bachelorprojekt
Der skrives bachelorprojekt. Den studerende bestemmer projektets emner inden for uddannelsens dimensioner: Sprog og diskurs; kultur og interkulturelle forhold; internationale relationer. På 6. semester skal den studerende også tage to valgfag. Som studerende bestemmer du selv, hvilke valgfag du vil følge.

Kurser:

 • Regionalt-baseret studie
 • Den Europæiske Union (valgfag)
 • Medieanalyse (valgfag)
 • Introduktion til virksomhedsstudier (valgfag)
 • Human Ressource Management (HRM) (valgfag)
 • Virksomhedens sociale ansvar (CSR) (valgfag)

Se uddannelsens studieordning

Hent brochure om Language and International Studies, English (Sprog og Internationale Studier, engelsk)

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde