AAU logo

Landinspektørvidenskab

Job & karriere

Job & karriere

NYUDDANNEDE DIREKTE I JOB

i 2012 blev en rekordstor årgang færdig fra Landinspektørstudiet på Aalborg Universitet. Ud af de 50, der blev færdige i sommeren 2012, var de 42 i arbejde indenfor 8 måneder. 22 er ansat i det private, mens 20 arbejder i det offentlige. 2 er desuden i løntilskud og én på barsel.

Kilde: Landinspektøren 02, 2013

International profil og lav arbejdsløshed

Som landinspektør fra Aalborg Universitet får du et væld af spændende karrieremuligheder i Danmark eller i udlandet – typisk som ansat i et større ingeniør- eller rådgivningsfirma. Uanset hvilken specialisering, du vælger, kan du bruges i mange forskellige brancher.

Den brede profil er nok også hemmeligheden bag, at landinspektører igennem de seneste ti år har haft én af landets laveste ledighedsprocenter. Den gennemsnitlige bruttoledighed for februar 2014 (seneste tal) for alle a-kasse forsikrede landinspektører er 1,3 procent eller 10 personer. Altså i praksis, hvad der betegnes som fuld beskæftigelse.

Fælles for alle brancher er, at landinspektørens arbejde ofte er en kombination af at arbejde ude og inde. Landinspektører arbejder nemlig tæt sammen med advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører.

En bred vifte af jobmuligheder

Landinspektørerne arbejder nogenlunde ligeligt fordelt inden for private ingeniør- og rådgivningsfirmaer, private landinspektørvirksomheder og offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder.

Private ingeniør- og rådgivningsfirmaer

Mange landinspektører arbejder med tekniske og rådgivningsmæssige opgaver i det privat. Det kan være alt fra off shore-opmåling hos Mærsk, til ekspropriation når der eksempelvis skal bygges motorveje eller metro, som ansat i COWI eller andre store virksomheder.

 

Private landinspektørvirksomheder

Den klassisk praktiserende landinspektør eller landmåler beskæftiger sig med ”matrikulært arbejde”, opmåling, kortlægning og rådgivning. Kunderne er både privatpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder så som kommuner. Arbejdet kan bestå i, at en husejer, ønsker at vide nøjagtig, hvor hans grund begynder og slutter eller, at der skal laves opmålingsarbejde i forbindelse med bygning af veje og bygninger.

Du har også mulighed for at etablere dig som selvstændig privatpraktiserende landinspektør.

Offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder

Inden for det offentlige arbejder landinspektører primært med byplanlægning eller areal- og naturressourceforvaltning. 

International anerkendt uddannelse

Landinspektøruddannelsen kvalificerer dig til det globale arbejdsmarked. Det kan være som udsendt af et dansk eller internationalt firma.

Jobmulighederne er mange og spændende. En landinspektør står stærkt i disse opgaver, fordi indsigt i planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning giver kompetence til at arbejde med problemer, hvor forskellige faggrupper skal samarbejde om at løse en konkret opgave.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE

Job- og karrieremuligheder