AAU logo

Landinspektørvidenskab

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

  • Bestået adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX eller EUX 1. del, GIF eller tilsvarende)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Vejledende anbefales gode matematikkundskaber: 
​- mindst karakteren 4 i gennemsnit (matematik niveau A)
- og hvis ansøger har ét eller flere års pause mellem studentereksamen og studiestart på landinspektøruddannelsen, anbefales der desuden tilmelding til Brush-up-kursus i matematik, lige som det anbefales at deltage i den frie studieaktivitet Math 101.

Fra 2019 gælder et karakterkrav på mindst 4 i matematik – det vil sige fra 2019 skifter det nuværende ”vejledende karakterkrav”, som står beskrevet ovenfor, til et egentligt karakterkrav. 

Opfylder du ikke adgangskravene til den uddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk

Uddannelsen er ikke omfattet af reglerne om dobbeltuddannelse.

Adgangsbegrænsning i København, fri adgang for kvalificerede ansøgere i Aalborg

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab i København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Der vil fortsat være fri adgang for kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen i Aalborg. Det betyder at alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads i Aalborg.
 

Antal studiepladser på Uddannelsen i København

I 2017 udbød AAU 28 studiepladser på bacheloruddannelsen Landinspektørvidenskab i København. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen blev optaget.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen vil din ansøgning både blive vurderet i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10% af pladserne, udvælges ansøgere til adgangsbegrænsede udannelser ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog minimum 6 måneders aktivitet.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde 

  • Arbejde med opmåling, kort, planlægning og/eller arealforvaltning

Eksempler på relevant uddannelse

  • Dele af alle ingeniørvidenskabelige bacheloruddannelser og videregående uddannelser, hvor den studerende opnår erfaring med: opmåling, kort, planlægning og/eller arealforvaltning

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer