AAU logo

Kemiteknologi, Bachelor

Kemiteknologi

Kemiteknologi

På bacheloruddannelsen i Kemiteknologi arbejder du med mange af fremtidens løsninger. På uddannelsen lærer du om de teknikker, som er med til at sikre rent vand, fremstille miljøvenlig energi og udvikle nye materialer til fx solceller, cement og glas. Du får et indgående kendskab til kemiingeniørens grundfag – den organiske og uorganiske kemi, analytisk og fysisk kemi og ikke mindst kemiteknik. Med en bacheloruddannelse i Kemiteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for Chemistry, Biotechnology eller Environmental Engineering og blive civilingeniør.

I løbet af uddannelsen i Kemiteknologi har du mulighed for at:

  • Opnå en grundlæggende teknisk viden inden for kemi
  • Arbejde i mindre grupper og derigennem udvikle færdigheder i kommunikation og samarbejde
  • Arbejde projektorienteret hvorved dine færdigheder i problemløsning vil blive udfordret og udviklet
  • Arbejde med interdisciplinære projekter med studerende fra andre uddannelser, f.eks. Nanoteknologi, Bioteknologi, Miljøteknologi eller Sundhedsvidenskab.

Mød en studerende

 

LABORATORIEARBEJDE

I løbet af uddannelsen lærer du at udføre eksperimentelt arbejde i laboratorierne og bruge din teoretiske viden og eksperimentelle
færdigheder til at udføre projektarbejde.

PROBLEMBASERET LÆRING

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.

TEAMWORK

De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet.

Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Er dit matematikniveau tilstrækkeligt?

Matematik er et vigtigt redskab i uddannelsen i Kemiteknologi. Et godt pejlemærke, når du søger ind, er, at du bør have mindst 7 i matematik og have potentialet til at nå et 10-tal i din gymnasiale matematikeksamen. 

Vi anbefaler kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på denne uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse, og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere

Mere information

Se brochure om uddannelsen

Du får viden om

  • Anvendt kemi
  • Design af industrielle processer
  • Praktisk problemløsning i teams
  • Tværfaglig tilgang til problemløsning

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

 Mød AAU i 2017
Se hvor du kan møde Aalborg Universitet i 2017. Mød AAU