AAU logo

Interaktionsdesign, Bachelor

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

Aalborg Universitet udbyder nu en helt ny uddannelse i Interaktionsdesign. Interaktionsdesign er en konstruktivt og kreativt orienteret disciplin, som handler om at designe interaktive digitale produkter, der fremmer den måde, som mennesker kommunikerer og interagerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv. Uddannelsen fokuserer på brugere, teknologi, fysisk form, kontekst og brug og på samspillet mellem disse i udviklingen af nye og innovative IKT (informations- og kommunikationsteknologi) produkter.

I takt med at teknologier og produkter i stigende grad bliver brugt til understøttelse i stort set al menneskelig aktivitet, bliver et godt og velfungerende interaktionsdesign mere og mere vigtigt. Udviklingen af interaktive elektroniske produkter er i dag en større arbejdsopgave for en eller flere personer, som er højt kvalificerede inden for interaktionsdesign.

Uddannelsen giver dig grundlæggende kompetencer i design af de interaktive dele af et IKT system med et højt niveau af brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik.

Uddannelsen er stærkt designorienteret og baserer sig på internationalt anerkendt forskning i industriel design og interaktionsdesign. Du vil komme til at beskæftige dig meget med konstruktion af interaktive IKT systemer. Du skal desuden lære om grundlæggende interaktive teknologier som websystemer, fysiske produkter, desktopsystemer og mobile systemer.

Vidste du at ...

  • Interaktionsdesign på Aalborg Universitet er unik i Danmark, da vi fokuserer både datalogi og industriel design 
  • I udlandet er interaktionsdesign i fokus, og uddannelser i interaktionsdesign findes på universiteter som MIT, Stanford og University College London.
  • Interaktionsdesign er tæt beslægtet med forskning og undervisning indenfor human-computer interaction (HCI).

Besøg os på Facebook og læs spændende nyheder om alt hvad der rører sig inden for interaktionsdesign.

Du får viden om

  • Interaktive produkter og systemer
  • Brugercentreret design
  • Industriel design
  • Datalogi

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen