AAU logo

Idræt

Kandidatmuligheder

Kandidat: 1. - 4. semester

Bachelorgraden i idræt giver dig mulighed for at søge ind på en række kandidatuddannelser; og det er muligt at vælge mellem følgende sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser på Aalborg Universitet:

 

 Se uddannelsens studieordning

Derudover vil det være muligt at blive optaget på andre cand.scient. og cand.scient.techn. uddannelser på Aalborg Universitet. En bachelor i idræt er fx adgangsgivende til kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser. Se opdateret oversigt over kandidatuddannelser på Uddannelsestjekker.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser