AAU logo

Elektronik, Diplomingeniør

Praktik

Praktik

Som en del af din uddannelse til diplomingeniøruddannelse i Elektronik på Aalborg Universitet skal du i praktik i en virksomhed på 6. semester. Formålet med praktikken er, at du opnår praktiske erfaringer som supplement til undervisningen på uddannelsen. Ingeniørpraktikken har afgørende betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter, og du skal i løbet af praktikken lære

  • planlægning
  • realisering af ingeniørmæssige løsninger ved anvendelse af teknisk viden
  • styring, drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg

På denne måde får du indsigt i en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel.

Vi har skrevet lidt om praktikken under "Fagligt indhold" her på siden, men du kan også læse mere i universitetets retningslinjer for diplomingeniørpraktik.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold