AAU logo

Elektronik, Diplomingeniør

Elektronik, diplomingeniør

Elektronik, diplomingeniør

Hvis du gerne vil udvikle elektronik og software og skabe systemer og produkter, mens du udforsker teknologien, kan diplomingeniøruddannelsen i Elektronik på Aalborg Universitet Esbjerg være noget for dig. Uddannelsen giver dig optimale muligheder for at påvirke den teknologiske udvikling både regionalt, nationalt og internationalt.

I løbet af uddannelsen til elektronikingeniør vil du lære at arbejde selvstændigt. Du lærer at arbejde sammen med andre om at løse konkrete problemstillinger, og der er gode muligheder for at lave projekter i samarbejde med virksomheder. Det giver dig en god fornemmelse af de arbejdsmetoder, du skal bruge, når du er færdiguddannet, og det er med til at gøre dig attraktiv i erhvervslivet.

Undervisningen er forskningsbaseret, hvilket vil sige, at undervisernes løbende forskning sikrer, at de studerende konstant får den absolut nyeste viden. Undervisningsformen er primært problemorienteret projektarbejde i grupper men også forelæsninger, kurser, seminarer, klasseundervisning og laboratorie- og værkstedsarbejder. Brugen af de forskellige undervisningsformer og vægtningen af dem varierer fra fag til fag.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up kursus på A-Niveau inden studiestart.

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk.

Du får viden om

  • Kommunikationsteknologi
  • Programmering
  • Regulering
  • Signalbehandling
  • Matematik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet