AAU logo

Bæredygtigt Design

Fagligt indhold

Fagligt indhold

* Studieordning. Bacheloruddannelsen i  Bæredygtigt Design, Aalborg Universitet 2017
(P)=projektmodul

Du kan læse Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet i København. Bacheloruddannelsen kan læses som en 3-årig bacheloruddannelse fordelt på 6 semestre. Efter bacheloruddannelsen har du adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i Sustainable Design.

Bæredygtigt Designs opbygning og struktur

Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt Design har særlig vægt på designarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger. Hvert semester indeholder et tværfagligt udviklings- og designarbejde, hvor du gennemfører projekt sammen med din projektgruppe. Projekterne relaterer sig til semestrets og kursernes overordnede tema – inden for fx aktørorienteret design eller design af produkt/service-systemer.

Aktør-orienteret design (1. semester)

På første semester undersøger du et konkret behov. med udgangspunkt i projekterne "Aktørorienteret design" og "Designprocesser og visualisering".  Du lærer at gennemføre brugerstudier, samtidig med du får kendskab til materialer og produkters konstruktion samt erfaring med at arbejde med modeller i værksted. På projektmodulet "Aktør-orienteret design" (P0) og "Designprocesser og visualisering" (P1) vil du udvikle dit første koncept (produkt), hvor du tager hensyn til brugerens behov og den tekniske realiserbarhed.

Kurser på 1. semester:

 • Feltstudier og socio-materiel analyse 
 • Modeller, mekanik og materialer 

Bæredygtigt Design har studiestartsprøve, de første uger på 1. semester. Læs mere om studiestartsprøven nederst på denne side

Her følger eksempler på, hvad de studerende har skrevet projekter omkring på 1. semester:

 • ”Affaldshåndtering i Kødbyen”
 • ”Kødbyens bytte-app”


Feltstudier

Re-design for bæredygtighed (2. semester)

På andet semester ”Re-design for bæredygtighed” (P) introduceres du for begrebet bæredygtighed. Fokus på dette semester er primært på den miljømæssige bæredygtighed  (social og økonomisk bæredygtighed, kommer du til at beskæftige dig mere med senere på uddannelsen). På dette semester får du redskaber til at re-designe et produkt i forhold til materialevalg og konstruktion samt til at designe en mere miljøvenlig brugssammenhæng.

Kurser på 2. semester:

 • Produkter, brug og kontekst 
 • Dynamik og svingninger 
 • Energiomsætning og termodynamik

​Her følger eksempler på, hvad de studerende har skrevet projekter omkring på 2. semester:

 • ”Redesign af Picco Kapselmaskine”
 • ”Re-design for bæredygtighed af 3-in-1 rechargeable handheld window cleaner”
 • ”Bæredygtigt Re-design af Steba VK5”
 • ”Bæredygtigt re-design af Philips kaffemaskine Grind and Brew HD7761”


I værkstedet

Design og anvendelse af prototyper (3. semester)

På tredje semester ”Design og anvendelse af prototyper” skal du konstruere og teste prototyper. Bæredygtighedsbegrebet åbnes op så du nu får en forståelse på social bæredygtighed også. Igennem dette semester skal du selv bygge og teste forskellige mock-ups og prototyper. Du får her et indgående kendskab til produktionsprocesser og hvordan en prototype kan bruges til at etablere dialog med potentielle brugere.

Kurser på 3. semester:

 • Co-design og brugerinddragelse
 • Introduktion til programmering
 • Digital signalbehandling

​Her følger eksempler på, hvad de studerende har skrevet projekter omkring på 3. semester:

 • ”Ranglebob – design af legeredskab til udviklingshæmmede børn”
 • ”Forbedring af livskvalitet for demente borgere på plejehjem”

Design af produkt/service-systemer (4. semester)

På fjerde semester ”Design af produkt/service-systemer” udvides fokus så du nu ser produkter i relation til servides - altså såkaldte produkt/service systemer.  Du lærer  at undersøge et produkt eller et system ud fra et livscyklusbaseret perspektiv. Livscyklusperspektivet indebærer, at der ved produktets design tages højde for alle aspekter af produktet fra det der udvindes råvarer gennem forarbejdning, montering, transport, brug og bortskaffelse. du lærer også at udvikle produkt/service-systemer for optimeret bæredygtighed. 

Kurser på 4. semester:

 • Netværk og forandring
 • Systemvisualisering
 • Teknologiens videnskabsteori og brug af modeller
 • Livscyklusbaseret miljøvurdering af projekter og systemer

​Her følger eksempler på, hvad de studerende har skrevet projekter omkring på 4. semester:

 • ”Eco-Bin - A Product/Service System for Can Collection”
 • ”Design af kvinde urinal til festival deltagere”

 
Undervisning

System design (5. semester)

På femte semester med temaet "system design"  bliver du introduceret til de store systemer, der varetager centrale samfundsmæssige funktioner som energi, transport og sundhedsvæsen. Du lærer at se problemstillinger i med helhedsorienterede briller, hvor et produkt er en del af samlet og ofte komplekst system. I projektforløbet  kan du vælge mellem at arbejde med forskellige typer af samfundsmæssige systemer: a) infrastruktur systemer  eller b) materiale flow systemer for at udvikle og designe løsninger til at optimere eller omstille systemer mod mere bæredygtige løsninger.

Kurser på 5. semester:

 • Bæredygtighed, økonomi og politik
 • Fluid mekanik
 • Datahåndtering og statistiske metoder

​Her følger eksempler på, hvad de studerende har skrevet projekter omkring på 5. semester:

 • ”ReThink - Et mere Cirkulært IKEA”
 • ”Blåboulevarden – en bæredygtig åbning af Ladegårdsåen”
 • Et affaldssystem i Ørestad Fælled Kvarter”
 • ”Fjernvarmesystemet i Sydhavn”

Gruppearbejde på Bæredygtigt Design
Projektarbejde

Bæredygtig design (6. semester) - Bachelorprojekt

På sjette semester skal du skrive dit bachelorprojekt. Du skal i samarbejde med FX en virksomhed, kommune eller NGO udvikle et bæredygtigt design, hvilket enten kan være et produkt, et produkt/service-system eller et system. På dette semester  skal du indtænke projektledelse samt betragte dit udviklingsprojekt med strategiske briller.

Du kan blandt andet skrive bachelorprojekt om:

 • Velfærdsteknologi
 • Bæredygtig omstilling
 • Affald
 • Transport
 • Energi

 
Projektarbejde - redesign af skraldespand

Kurser på 6. semester:

 • Kreativ projektledelse
 • Strategisk konceptudvikling
 • viden om fysiske og materialemæssige fænomener

​Her følger eksempler på, hvad de studerende har skrevet projekter omkring på 6. semester:

 • ”Girl Ur’in”
 • ”Co-empowerment i telemedicinsk sårbehandling”
 • ”Resourceeffektivisering af motoriserede køkkenapparater”

Download powerpoint fra Åbent Hus oplæg vedrørende Bæredygtigt Design her

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde