AAU logo

Anvendt filosofi

Job & karriere

Job & karriere

Jobmulighederne er mange

Anvendt filosofi kan åbne døre både i uddannelsesverdenen, i institutionsverdenen og i erhvervslivet. I erhvervs- og samfundslivet er der brug for medarbejdere, som kan arbejde udviklingsorienteret ud fra en filosofisk tilgang, eller som kan arbejde med etiske og værdimæssige spørgsmål i forhold til en virksomheds ledelse, medarbejdere, klienter, kunder, politikker mv.

Eksempler er, når beklædningsindustrien udarbejder etiske retningslinjer for, hvordan man undgår børnearbejde hos sine underleverandører; når fødevareindustrien arbejder med værdispørgsmål og strategier for bæredygtig udvikling af virksomhedens miljømæssige eller økologiske profil. Også den teknologiske og medicinske udvikling rejser en lang række etiske spørgsmål om, hvad man bør og ikke bør, når det fx gælder nye metoder til fosterdiagnostik eller gensplejsning.
 

Du kan også blive gymnasielærer

Har du et ønske om at uddanne dig som underviser mhp. ansættelse som gymnasielærer, er det også en mulighed. Anvendt filosofi lever nemlig indholdsmæssigt op til de faglige krav, som skal være opfyldt for at opnå undervisningskompetence i gymnasiet og på hf. Naturligvis kan filosofifagligheden også danne et godt udgangsdpunkt for dig som underviser andre steder, fx på en højskole eller på en videregående uddannelse. 

 

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE