AAU logo

ErhvervsPhD Cases

Udkantsdanmark kan lære af USA

Både Danmark og USA oplever udfordringer i udkantskommuner, men i USA tænker de ikke i markedsføringsløsninger ligesom herhjemme. For dem er nøglen netværk og ambassadører, fortæller ErhvervsPhD-studerende fra Erhvervsakademi Dania, der forsker i udkantsdanmark for Aalborg Universitet.

De yderliggende områder i Danmark bliver mere og mere affolkede. Alt imens udkanten visner, og analyserne vælter ind, ofte med den ene mere nedslående statistik efter den anden, tales der blandt politikere og forskere om, hvad der kan gøres. ErhvervsPhD-studerende fra Erhvervsakademi Dania, Helle Dalsgaard Pedersen, forsker i netop udkantsdanmark og forsøger gennem sin forskning at belyse, hvordan nogle af fremtidens udfordringer kan imødekommes i disse områder. Som led i forskningsprojektet rev hun rødderne op og rejste til USA for at blive klogere på, hvordan de arbejder med den massive flytning fra land til by.

- Blandt andet arbejder de i Ohio på at skabe ambassadører blandt deres borgere og lokale virksomheder, ligesom de også gør meget ud af netværksdannelse for nye tilflyttere. Sidstnævnte er især vigtigt for medrejsende ægtefæller, som ikke har fundet job i området, for det gør, at de føler sig som en del af et fællesskab og ikke er ladt alene tilbage et fremmed sted, forklarer Helle Dalsgaard Pedersen.

I det sydlige Californien oplever de en stor mangel på kvalificeret arbejdskraft til deres virksomheder, og i stedet for at konkurrere indbyrdes om denne er fem mindre byer gået sammen for at løfte i flok.

- Samarbejdet har blandt andet fået silotankegangen til helt at forsvinde, for byerne konkurrerer ikke længere indbyrdes med hinanden, men sætter i stedet regionen først. Samarbejdet har for eksempel medført, at de har haft succes med at tiltrække flere borgere og virksomheder. Pt. arbejder de målrettet på at få et satellituniversitet fra New York til at etablere sig i området, hvilket også ser ud til at lykkes, siger hun.

Vend blikket indad

I Danmark vender vi ofte blikket udad og tyer til diverse branding og markedsføringskampagner, når vi skal tiltrække borgere. Men ifølge Helle Dalsgaard Pedersen er evidensen for, hvor meget sådanne tiltag virker dog yderst tvivlsom.

- Jeg mener faktisk, at det vil være meget fornuftigt at rette blikket mere indad og se på, og ikke mindst lytte til, hvad de nuværende borgere mener vil gøre stederne mere attraktive. Jeg er overbevist om, at en sådan strategi vil kunne skabe ringe i vandet, som har en ekstern værdi, der er større end diverse mere eller mindre vellykkede slogans og kulørte logoer, som de danske kommuner pt. gør brug af, slutter hun.

Erhvervsakademi Dania

ErhvervsPhD-projektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Universitet. Det handler om unge og yngre voksnes tilhørsforhold til det sted, de kommer fra, og projektet undersøger, hvordan unge oplever livet på disse kanter. Desuden bidrager projektet med konkrete forslag til at kvalificere debatten omkring disse udfordringer.