AAU logo

ErhvervsPhD Cases

Tillid afgørende for erhvervsforskersucces

Institutleder Martin Heide Jørgensen sammen med Maziyar Nesari, der både har gennemført et ErhvervsPhD- og et ErhvervsPostDoc-forløb hos FLSmidth.

Af Carsten Nielsen

Gensidig tillid og grundig afstemning af forventninger er afgørende for et godt resultat, når virksomheder vælger at ansætte en ung erhvervsforsker i samarbejde med Aalborg Universitet.

Det konkluderer institutleder Martin Heide Jørgensen fra Institut for Mekanik og Produktion, som har stor erfaring med de såkaldte ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-ordninger, og gerne ser mulighederne brugt endnu mere.

- Vi har gennemført begge typer forløb i flere omgange med meget stor succes. Det har ikke været et problem at få tilstrækkelig forskningshøjde i projekterne, og hvis der er tillid mellem parterne, kan vi altid løse de spørgsmål om fx patenter og publicering af resultater, som kan bekymre virksomhederne på forhånd. Men forventningsafstemning er vigtig. Ikke bare til resultaterne men også til hvordan samarbejdet skal foregå, siger Martin Heide Jørgensen.

Deleordning

Både Dansk Industri og AAU opfordrer til øget brug af erhvervsforskerordningerne. Fremover kan en klynge af virksomheder også deles om en ung forsker. Det kan være særligt relevant i Nordjylland, hvor der er mange små og mellemstore virksomheder. Ordningerne administreres af Innovationsfonden, og det er et krav til støttede projekter, at de er med til at udvikle forretningspotentialet i virksomheden. Men det industrirettede ph.d.-forløb er en forskeruddannelse på linje med almindelige ph.d.-projekter, og derfor er det afgørende for universitetet, at kandidaten både har sin gang i forskermiljøet og ude på virksomheden.

- Som nyuddannet civilingeniør bliver man præget af det miljø, man havner i. Hvis man kommer direkte ud i industrien, gør de vedkommende til en udviklingsingeniør. Derfor er det vigtigt, at vi også har dem hos os, så de oplever dagligdagen i forskningen. Så virksomhederne skal gå med i ordningerne for at få løst en forskningsmæssig opgave med et ph.d.-projekt – ikke for at få løntilskud til en udviklingsingeniør, fastslår Martin Heide Jørgensen. 

Af samme grund vil han også gerne have opbakning til samarbejdet så højt oppe i virksomheden som muligt. Hvis direktøren er med, øger det sandsynligheden for, at virksomheden skaber de nødvendige rammer.

- Man kan ikke bare tage en mand ind og sætte ham hen i hjørnet og forvente, at han løser virksomhedens kerneproblemer. Jo mere man sætter ind på det, jo bedre går det. Der skal være vilje til at arbejde et spadestik dybere, end man ellers ville have gjort. Men når man har prøvet det, opdager man værdien af at have dokumenteret viden, lover Martin Heide Jørgensen.

Udfordringer kan løses med aftaler 

I projekter, hvor de første videnskabelige resultater viser noget andet, end virksomheden havde håbet, kan det være fristende at prøve at ændre kurs. Men der er grænser for fleksibiliteten.

- Man kan ikke bare skifte retning for et forskningsprojekt fra den ene mandag til den næste. Forskeren skal i stedet dokumentere den viden, der er skabt. Hvis der omvendt er succesfulde resultater, kan virksomheden også presse på for at få lavet næste udviklingstrin til et færdigt produkt. Men den ph.d.-studerendes opgave er at dokumentere sin forskning. Når det kommer til udvikling, er det industrien, der skal tage over. Det er vigtigt at have på dagsordenen fra start, så det ikke kommer som en overraskelse, siger Martin Heide Jørgensen.

Rettigheder til opfindelser og patenter er et andet muligt minefelt, men man kommer langt med klare aftaler, en rigtig rollefordeling og tillid til hinanden.

- Der er offentlig støtte i det her, og så er der også nogle regler omkring universitetet og de rettigheder, der skabes i samarbejde med os. Men jeg har endnu ikke oplevet en virksomhed, hvor vi ikke kunne få det på plads. Det skal ind i samarbejdsaftaler, og Aalborg Universitet har en meget praktisk holdning om, at det er industrien, der bedst kan kommercialisere resultaterne af samarbejdet. I de få tilfælde, hvor det har været sværere end ellers at blive enige, har det handlet om, at der manglede tillid, så man begynde at spørge ”hvad nu hvis”. Hvis man ser mange spøgelser, kan det godt være svært. Ellers ikke, siger Martin Heide Jørgensen. 

Det samme gælder kravet om, at forskningsresultater skal publiceres, så offentligheden får adgang til den skabte viden. 

- Jeg har oplevet rigtig mange problemer og bekymringer på forkant, men ikke når vi satte os til bordet og snakkede om det. Man skal huske, at det ikke er virksomhedens detaljerede data, vi publicerer. Det er måden, vi bearbejder dem på, og de forskningsmæssige resultater af det.

Ikke AAU for enhver pris 

Selv om det for virksomheder i Nordjylland kan være naturligt at søge i retning af Aalborg Universitet, understreger Martin Heide Jørgensen, at det bør være samarbejde på et af de områder, hvor Aalborg-forskerne har deres styrker.

- Vi er et universitetet på den internationale bane, og der skal man profilere sig ved at have nogle spydspidser. Det kan vi ikke gøre fuldstændig bredt, så hvis der er områder, hvor vi ikke satser, men de fx gør det i Aarhus, så skal man samarbejde med Aarhus om det. Der vil også være emner, hvor tyske institutioner er foran os, og så er det oplagt, at virksomhederne søger samarbejdet der. Sådan er virkeligheden. Men vi kan i mange tilfælde være med til at vise vej til de bedste muligheder og også linke ind til stærke miljøer i udlandet via vores netværk, vurderer Martin Heide Jørgensen.

Hans eget institut har blandt andet spidskompetencer inden for mekaniske beregninger, robotik og logistik.

- Og så er vi især gode til at samarbejde på tværs. Hvis man har et meget skarpt materialeproblem i en produktion, så kan vi godt finde ud af at arbejde sammen om det med materialefolk og produktionsfolk og få det til at gå op i en højere enhed.

DI intensiverer AAU -samarbejde

”Forskning og brug af viden i moderne industriel produktion er ét af de skarpeste våben, vi har i kampen for at holde danske virksomheder konkurrencedygtige. Derfor vil det være rigtig godt med flere ErhvervsPhD-forløb, og at virksomhederne i det hele taget får noget mere ud af universiteterne. Det er baggrunden for, at DI Aalborg har intensiveret samarbejdet med Aalborg Universitet.” Peter Rindebæk, formand DI Aalborg

FAKTA 

En ErhvervsPhD ansættes i virksomheden med 17.000 i løntilskud om måneden og en vejleder tilknyttet på både virksomheden og universitetet. Universitetet modtager 120.000 kroner om året til dækning af den treårige ph.d.-uddannelse, som er en del af arbejdstiden. 

En ErhvervsPostdoc skal have taget en forudgående ordinær ph.d.-grad - ikke en ErhvervsPhD. Vedkommende ansættes i virksomheden med løntilskud på 22.000 kroner om måneden. Aalborg Universitet modtager 150.000 kroner årligt til dækning af løn til mentor, laboratorieadgang, materialer m.m.