AAU logo

ErhvervsPhD Cases

Samarbejde med mange fordele

ErhvervsPhD’er fra AAU ved Alfa Laval skal optimere anlæg til afsvovling af udstødningsgasser fra skibe.

Der er høje forventninger til et nyt udviklingsprojekt hos Alfa Laval, der skal optimere systemet bag rensning af udstødningsgasser fra skibe ved hjælp af scrubbere.

- Vi forventer, resultaterne af ErhvervsPhD-afhandlingen vil give os store konkurrencefordele, fordi vi derigennem kan lave systemer, der er mere kompakte og effektive end hidtil, siger Jens Peter Hansen, udviklingschef ved Alfa Laval.

Den store internationale Aalborg-virksomhed har lige skrevet kontrakt med ErhvervsPhD’er Anders Schou Simonsen. Opgaven er – lidt forenklet - at optimere scrubberne således, at den motor, de efterfølgende monteres, bruger mindre brændstof. Samtidig skal scrubberne gøres mere kompakte, så de bliver lettere at montere. Det vil gøre dem mere attraktive på et marked, der i høj grad efterspørger løsninger til eftermontering på eksisterende skibe.

- Det koster energi at rense udstødningsgassen, men kan vi designe det sådan, at vi reducerer modtrykket i scrubberen med bare 10 procent, så vil den brændstofbesparelse på de skibe, vi regner med at skulle eftermontere anlægget på, svare til cirka 10.000 menneskers udledning af CO2, siger Jens Peter Hansen.

Bedste af to verdener

Udviklingschefen ser flere fordele i et forskningssamarbejde med AAU.

På Alfa Laval bliver Anders Schou Simonsen tilknyttet udviklingsafdelingen, hvor de tester rensningsanlæg, efter en 2 MW motor er opsat i en af de gamle produktionshaller.

Herved kan Alfa Laval få vertificeret den bagvedliggende matematiske model, så anlægget kan skaleres op til rensning af udstødningsgasser fra de helt store skibsmotorer på op til 80 MW.

- ErhvervsPhD’ere har mulighed for at gå i dybden på en anden måde, fordi de også er ansat på universitetet og tilbringer halvdelen af tiden i et akademisk miljø. Det giver ro til at fordybe sig teoretisk på en anden måde end i et almindeligt ansættelsesforhold som civilingeniør, siger Jens Peter Hansen.

Udviklingschefen har selv taget en ErhvervsPhD, og han lægger helt overordnet stor vægt på samarbejde med universitetet.

Samtidig mener han, at det har store fordele for forskning, at den bedrives i et miljø, der både stiller isenkram til praktiske test og specialister til rådighed.  

- ErhvervsPhD’ere har mulighed for at trække på afdelingens specialviden og praktiske erfaring. Eksempelvis har vi en civilingeniør med speciale i miljølovgivning og én med speciale i, hvad der rent mekanisk kan lade sig gøre. At ErhvervsPhD’eren kan trække på eksperter giver ham yderligere ro til at fordybe og udvikle sig inden for et helt afgrænset område, siger udviklingschefen.

Gode fremtidsmuligheder

ErhvervsPhD’er fra Institut fra Energiteknik på AAU, Anders Schou Simonsen, har også høje forventninger til sit samarbejde med Alfa Laval.

- Det bliver spændende at sammenligne teoretisk viden med praktiske resultater i Alfa Lavals testcenter. Jeg håber, det bliver tre spændende år, hvor jeg tilegner mig en specialiseret og praktisk funderet viden af en karakter, som kommer til at betyde meget i fremtiden – både min egen og helt overordnet, siger han.

Anders Schou Simonsen blev ansat på Alfa Laval gennem to vejledere på AAU, der tidligere havde arbejdet sammen med virksomheden. Institut for Energiteknik betragter ErhvervsPhD-samarbejder som meget vigtige for det interne forskningsmiljø på instituttet.

- En ErhvervsPhD som denne er med til at sikre, at vi som forskningsinstitution har fokus på at vores forskning er anvendelsesorienteret og samtidig bliver den nyeste forskning nyttiggjort, siger lektor og én af universitetets vejledere på det konkrete projekt, Kim Sørensen, Institut for Energiteknik.