AAU logo

ErhvervsPhD Cases

Forskningsenhed af ErhvervsPhD'er

Hos Rambøll Management Consulting har man gode erfaringer med ErhvervsPhD-ordningen – så gode, at man har oprettet en decideret forskningsenhed med fire ErhvervsPhD-studerende.

Ole Lauge Sørensen er den ene af de fire ErhvervsPhD-studerende i forskningsafdelingen. Han havde været ansat i Rambøll Management Consulting i omkring halvandet år, da virksomheden besluttede at oprette forskningsenheden, og blev i den forbindelse opfordret til at tage en ErhvervsPhD.

- Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være en del af forskningsenheden, og da jeg havde en gammel drøm om at forske, og ErhvervsPhDordningen betød, at det kunne lade sig gøre inden for de økonomiske rammer, jeg havde som konsulent i virksomheden, sagde jeg ja, siger Ole Lauge Sørensen, der på AAU er tilknyttet Institut for Læring og Filosofi.

 - Specifikt arbejder jeg med ledelsesudvikling og coaching. Jeg forsker i, hvordan man kan adressere mennesket i relation til at skabe forandring, altså metoder til, hvordan man rent praktisk kan tale om, hvad der er muligt i forhold til at ændre noget i ens eget liv og som organisation, forklarer han. 

Konkurrencemæssig fordel 

Forskningsenheden i Rambøll Management Consulting ledes af Tobias Dam Hede, der også selv har gennemført et ErhvervsPhD-forløb. Han har store forhåbninger til forskningsenheden, både i forhold til fastholdelse af medarbejdere og ikke mindst i forhold til virksomhedens ydelser til kunderne:

- Vi har skabt et attraktivt forskningsmiljø i afdelingen, hvor de fire ErhvervsPhD’er har gode betingelser for at have et fagligt forum, der samtidig er basis for faglig innovation internt i virksomheden, og vi forventer, at de fire medarbejdere bliver faglige fyrtårne og vil kunne gøre det attraktivt for andre medarbejdere at gå samme vej. Forskningsenheden vil desuden gøre os til attraktiv samarbejdspartner for både universiteter og andre virksomheder, der er drevet af forskning, siger han og tilføjer: 

- Resultaterne af ErhvervsPhD’ernes forskning skal løfte vores faglige niveau endnu mere, så vi bliver særlige eksperter på de områder, de forsker i, og kommer til at stå med en stærkere faglig profil i forhold til vores kunder. Vi vil kunne gå i markedet med en endnu stærkere, vidensintensiv konsulentbistand, og desuden vil vi kunne brande os i kraft af at have en forskningsafdeling. Det vil give os en konkurrencemæssig fordel, det forventer vi helt klart, understreger han.