AAU logo

ErhvervsPhD Cases

For god til at lade gå

Af Pia Stigaard Skammelsen

- Vi havde fat i en god mand, som vi gerne ville beholde.

Direktør og medejer i Liftra, Per Fenger, tøver ikke, når han skal forklare grunden til, at han tilbage i 2009 tilbød AAU-studerende Rasmus Mørk Sørensen en ErhvervsPhD-stilling. Virksomheden, der har specialiseret sig i løftegrej, opsætning og service til vindmøller, havde allerede gennem et år samarbejdet med Rasmus Mørk Sørensen i forbindelse med hans specialeforløb på 9./10. semester. Det var en positiv oplevelse for begge parter, og idéen opstod derfor hos vejleder og virksomhed til en ErhvervsPhD.

ErhvervsPhD-projektet er inden for det samme område, som Rasmus Mørk Sørensen skrev speciale. Han arbejder på at udvikle et matematisk værktøj til beregning af, hvordan en ny type hydraulikmotor virker. Det vil på sigt kunne erstatte den række af test, man ellers normalt kører, hvis motoren skal ændres eller opskaleres. Det betyder, at der er både tid og penge at spare for Liftra, og investeringen forventes dermed at give et positivt afkast og bidrage til væksten i virksomheden.

Tilskuddet gør det muligt

Den 30-årige cand.scient.techn., der på kandidatuddannelsen har studeret Design af Mekaniske Systemer, skulle bruge et par dage på at overveje forslaget fra Liftra, før han sagde ”ja”, for det kom som noget af en overraskelse: - Men i dag er jeg helt sikker på, at jeg traf det rigtige valg. Arbejdet med erhvervsPhD’en har været spændende, og det har også givet mig et stort netværk blandt andre ph.d.’er på universitetet, forklarer Rasmus Mørk Sørensen.

For Aalborg-virksomheden, der har 40 ansatte fordelt på fem lande, er udbyttet ved at have en ErhvervsPhD-studerende også stort: - Vi ville ikke have haft ressourcerne til at køre projektet, hvis ikke vi havde fået tilskud. Det har givet os mulighed for at køre et alternativt projekt med større forskningsdybde end de projekter, vi ellers kører. Vi har desuden fået adgang til det udstyr, der er på universitetet, hvilket har været en kæmpe fordel for os, da vi ellers skulle betale mange penge for at leje os adgang til testfaciliteter, afrunder Per Fenger, der ikke mindst glæder sig over, at han fik mulighed for at beholde en dygtig mand.