AAU logo

ErhvervsPhD Cases

Erhvervsforskning styrker konkurrenceevnen

Stigende efterspørgsel fra blandt andet Dansk Industri gør, at AAU nu starter en kampagne for at få flere ErhvervsPhD’ere.

Hvis den stærke, lokale produktion kombineres med ditto viden, så har vi fat i noget, der kan konkurrere - nemlig evnen til hele tiden at finde på nyt, både nye produkter og produktionsprocesser. 

Det mener DI Aalborg, som samarbejder med AAU om at sikre flere i ErhvervsPhD-forløb i Nordjylland.

- Der er et uforløst potentiale i samarbejdet mellem universitet og virksomheder. Siden krisen har industrien arbejdet hårdt med produktiviteten, blandt andet ved at anskaffe robotter. Det sikrer i første omgang den lokale produktion og arbejdspladser, men det gør konkurrenterne i udlandet altså også. Hvis vi for alvor skal rykke fra dem, så skal vi have endnu mere ud af samarbejdet med universitetet, siger Peter Rindebæk, formand DI Aalborg.

Han ser store fordele ved, at netop ErhvervsPhD-ordningen skaber direkte samarbejde mellem erhvervslivet og den akademiske verden.

- Sat på spidsen, så handler det om, at den erfarne smed og den nørdede ph.d-studerende med de vilde ideer sammen kan skabe noget unikt. Men det sker jo kun, hvis vi har en lokal produktion, og hvis den ph.d.-studerende rent faktisk render rundt i produktionen, siger han.

Skærpet information

Men trods dokumenteret succes med forskningssamarbejde i erhvervslivet, er det alligevel nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at virksomheder og potentielle ErhvervsPhD’ere finder hinanden, særligt i Nordjylland.

Her er der en ekstra udfordring, fordi koncentrationen af små og mellemstore virksomheder er stor, og de prioriterer erfaringsmæssigt ikke forskning så højt som de større.

- Universitetet skal åbne sig mere op og kunne forklare til den mindre virksomhed, hvordan den tunge forskning kan bringes i spil ude i produktionen. Og så skal vi fra erhvervslivet være bedre til at invitere til samarbejde, og vi skal have nogle klare ambitioner for, hvad vi som virksomheder vil have ud af det samarbejde, siger Peter Rindebæk.

Universitetet har allerede gjort en stor indsats for at fortælle virksomheder om ordningen, blandt andet gennem årlige ErhvervsPhD-arrangementer for studerende, virksomheder og universitets ansatte.

Her er erfaringen, at mange studerende viser interesse for ErhvervsPhD-ordningen, mens virksomhederne ikke i samme omfang har kunnet se fordelene.

- Derfor vil vi nu i højere grad gå i direkte dialog med de små og mellemstore virksomheder, ligesom vi vil klæde både vejledere og studerende endnu bedre på til at informere erhvervslivet om alle de muligheder, der er i ErhvervsPhD-ordningen, siger Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet.  

Rektor har som erklæret mål at styrke samarbejdet mellem universitetet og erhvervslivet, for det gavner både de enkelte virksomheder og universitetets forskning.

- Vores nye strategi kalder vi ”Viden for Verden”. Det gør vi, fordi vi tror på, at universitetet kan være motor for udviklingen af konkurrenceevnen hos vores samarbejdspartnere i erhvervslivet. Blandt andet derfor skal vi have flere af vores dygtige forskere ud til de små og mellemstore virksomheder, og vi skal sikre, at der på sigt ansættes flere akademikere i disse virksomheder. Alle erfaringer viser, at forskere og erhvervslivet styrker hinanden gennem samarbejde – og samarbejdet giver en praksisorienteret viden, som breder sig internt i virksomheden og på universitetet, siger han.