AAU logo

ErhvervsPhD Cases

Det bedste fra to lejre

Af Frank Jensen

- Hvorfor er det mon så svært at inddrage udsatte børn, unge og familier, når der nu er bred enighed om, at inddragelse er af det gode, og hvad er inddragelse egentlig for en størrelse?

Det er nogle af de spørgsmål, som Birgitte Schjær Jensen arbejder med i sin ErhvervsPhD hos konsulenthuset CAFA (Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde) i Roskilde. Hun ser store fordele i, at hendes forskning i inddragelsens gåder foregår i et ErhvervsPhD- forløb, hvor hun dels arbejder på CAFA, dels på Aalborg Universitet.

- Det giver mulighed for både at forske og være en del af praksis og dermed have et ben i begge ”lejre”, så forskningen kan gøre nytte i praksis. Den direkte anvendelse af forskningen er en utrolig spændende arbejdsproces. På forskersprog handler det om at begrebsliggøre praksis – få en ny og anden referenceramme at tale om de ting, der sker i praksis og forhåbentlig ad den vej få ny viden – til gavn for praktikere – og ikke mindst de mennesker, som forskningen handler om – i mit projekt er det: udsatte børn og unge, siger Birgitte Schjær Jensen, der afslutter sin ErhvervsPhD næste år. 

Udvikling og styrket selvforståelse 

Susanne Katz er faglig leder i CAFA, og hun glæder sig over at have en ErhvervsPhD ansat.

- Det bidrager til kvaliteten af det faglige arbejde, og det gør det blandt andet, fordi det understøtter en vigtig del af det, som vi i CAFA fagligt og værdimæssigt står for, nemlig selve emnet, som ph.d.´en omhandler: inddragelse af børn og unge. Samtidigt bekræfter og dokumenterer Birgittes forskning vores forståelse og beskrivelse af os selv som nogle, der kobler vores praksis til teori. Samtidig giver det at have en ErhvervsPhD ansat os mulighed for at fortsætte og videreudvikle tidligere projekter og udviklingsarbejde i CAFA, siger Susanne Katz.

Og Birgitte Schjær Jensen ser flere fordele.

- Ved at være en del af et forskningsprojekt mellem en virksomhed og et universitet får jeg i langt højere grad end ellers mulighed for at få adgang til datamateriale, vidensudvikling og –udveksling og adgang til nye netværk. Jeg får indspark fra begge miljøer i forskningsprocessen. Det gør, at jeg får mange inputs til mit projekt og får afprøvet tanker og ideer. Det giver en rigtig win-win arbejdsmæssig situation, som jeg er utrolig glad for, og som jeg varmt kan anbefale, selv om der er få ErhversPhD’ er på det sociale område, siger Birgitte Schjær Jensen, som har arbejdet hos CAFA de seneste 15 år. Først som konsulent (socialrådgiver), derefter som akademisk medarbejder (cand.scient. soc.) og siden 2011 som ErhvervsPhD.