AAU logo

ErhvervsPhD projektforslag

En række institutter ved det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet har fremsat projektforslag som er specielt rettet mod erhvervsPhD ordningen.

Du kan læse mere om forslagene nedenfor. Såfremt der er spørgsmål er man velkommen til at kontakte projektstiller eller Kristian Østergaard Sørensen ved ph.d.-kontoret, krs@adm.aau.dk, 9940 3512