AAU logo

IPR Nord

IPR Nord - et fagligt netværk, der samler IPR-kompetencerne i Nordjylland

Netværkets formål er at etablere et forum for forsknings-, viden- og erfaringsudveksling, og hvor medarbejdere i erhvervslivet kan komme på forkant med den nyeste viden og forskning inden for Intellectual Property Rights (IPR). Dermed synliggør og styrker vi IPR-kompetencerne i Nordjylland.

IPR Nord inviterer til møder, events og seminarer og lægger op til samarbejder mellem netværkets medlemmer.

Netværket er åbent for alle interesserede. De fleste medlemmer er professionelle og forskere fra forsknings- og videninstitutioner og offentlige aktører i Nordjylland, rådgivere eller kommer fra virksomheder, der beskæftiger sig med IPR.

Forskningsmæssigt er netværket forankret på Juridisk Institut, AAU.

Styregruppe

Netværket har en styregruppe, bestående af repræsentanter fra universitetet og IPR professionelle i Nordjylland.

Styregruppen består af:

 

Ønsker du at blive medlem? følg IPR Nord netværket på Linkedin

BrainMatch

BrainMatch er navnet på et nyt initiativ igangsat af Aalborg Universitet i samarbejde med BrainsBusiness ICT North Denmark.

Initiativet har to formål: dels at øge synligheden af AAU’s mangfoldige IKT-kompetencer gennem et stort årligt konference-/udstillingsarrangement og dels aktivt at facilitere og understøtte øget samarbejde mellem AAU’s mange IKT-ph.d.-studerende og danske virksomheder gennem BrainMatch-programmet.

BrainMatch-programmet bygger på en nyligt oprettet online database over ph.d.-studerende, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner og andre interesserede kan danne sig et overblik over de mange kompetencer, de ph.d.-studerende besidder. Desuden kan interesserede ph.d.-studerende og virksomheder deltage i BrainMatch-programmet, der bl.a. består af one-on-one møder før eller under BrainMatch-arrangementet.


Aalborg Universitet og BrainsBusiness siger tak til alle deltagere og oplægsholdere ved BrainMatch 2012! Vi er glade for at se så mange fremmødte og håber, dagen har ført til ny inspiration og nye samarbejder.

Læs mere fra dagen her

Kontakt

Netværkskoor dinator og kontaktperson for netværket er
Birgitte Krejsager fra Juridisk Institut.


Birgitte er studielektor i immaterialret/ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut med et projekt om beskyttelse af forskningsbaseret viden herunder ved rettighedsovergang i techtrans-aftaler samt i innovative virksomheder.

Birgitte kan kontaktes på tlf.: 9940 9866 eller e-mail bikr@law.aau.dk

Du kan læse mere om Birgitte her.

Administrativ kontaktperson
 

Vibeke Lund Damkier

Juridisk Institut
Niels Jernes Vej 6B
Aalborg Universitet
Tlf. 9940 7994
E-mail: vld@law.aau.dk

Partnerskab i IPR Nord

Med et partnerskab støtter din virksomhed IPR Nord og gennemførelse af vores netværksarrangementer. Partnerskaber vil blive markedsført med logo og link på IPR Nords nye hjemmeside.

Send en mail til ipr@law.aau.dk hvis du er interesseret i at støtte netværket.
Partnerskab: 5000 kr. årligt. Betaling sker pr. elektronisk faktura.