AAU logo

Erhvervsnetværk på AAU

Aalborg Universitets erhvervsnetværk er både forskningsbaserede og forretningsorienterede netværk, der i særlig grad henvender sig til ansatte og ledere i private virksomheder. Netværkene bringer forskere og praktikere sammen til faglige diskussioner, men skaber i høj grad også nogle uformelle rammer, hvor virksomheder kan møde andre virksomheder.

AkuNet

Netværket AkuNet skal fremme viden- og teknologiudvekslingen mellem akustik-forskningen på AAU og interesserede virksomheder. AkuNet giver adgang til den nyeste udvikling og forskning og mulighed for, at forskere og fagfolk kan lære i fællesskab. Det faglige omdrejningspunkt er akustikkens betydning og anvendelse i kommercielle produkter og produktionsprocesser.

Kontakt netværket

Dansk Center for Sundhedsinformatik

Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI) er et formelt netværkssamarbejde mellem universiteter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler og amter i Danmark. Samarbejdspartnerne er repræsenteret i en bestyrelse, og den daglige drift varetages af en centerleder med sekretariat på Aalborg Universitet.
 

Kontakt netværket

Politik og Administration

POLADM-netværket bringer forskning, offentlige myndigheder og erhvervslivet sammen i et unikt udviklingsmiljø om politik og administration. POLADM-netværket er et forum for erfaringsudveksling, projektsamarbejde og formidling af de aktiviteter, der foregår ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på AAU. 

Kontakt netværket

BrainsBusiness ICT North Denmark

BrainsBusiness ICT North Denmark er en fælles platform for IKT-branchen, uddannelses-institutioner og den offentlige sektor, med udgangspunkt i Norddanmark. BrainsBusiness ICT North Denmark arbejder for at styrke samarbejdet mellem aktørerne, synliggøre de kompetencer, produkter og services, som tilsammen udgør det regionale IKT-kraftcenter, samt for at videreudvikle IKT-erhvervets rammebetingelser og muligheder for forretningsskabelse.

Kontakt netværket

IPR Nord

Formålet med IPR Nord-netværket er at etablere et forum for forsknings-, viden- og erfaringsudveksling, hvor medarbejdere i erhvervslivet kan komme på forkant med den nyeste viden og forskning inden for Intellectual Property Rights (IPR).
 

Kontakt netværket

BioMedCommunity

BioMed Community er et samarbejde mellem alle væsentlige aktører i Nordjylland, når det handler om udvikling og promovering af den nordjyske kompetenceklynge inden for bio/medico og sundhedsområdet.

 

Kontakt netværket

NoEL - e-læring-netværk

E-læring-netværket NoEL bygger bro mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse og giver virksomhederne mulighed for en tæt kontakt til den forskning og særlige kompetence indenfor e-læring, som forskningsinstitutionerne besidder. Netværket bidrager til, at flere virksomheder og institutioner tager e-læring i brug samt videreudvikler og kvalificerer e-læringsmetoder.

 

Kontakt netværket

Kontakt AAU

Har du generelle spørgsmål til AAU’s netværk, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 8090
E-mail: match@aau.dk