AAU logo

Tværatlantisk netværk for telemedicin

Aalborg Universitet har de seneste 10 år spillet en nøglerolle i udviklingen af telemedicin. En række pilotprojekter er udsprunget fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi med lektor Birthe Dinesen i spidsen, og dette har blandt andet medført oprettelsen af et tværatlantisk samarbejde mellem Danmark og USA – et samarbejde, der nu også udvides til at omfatte Grønland.

Fokus for det internationale netværk TTRN (Transatlantic Telehealth Research Network) er udvikling af telemedicin, primært til patienter med kroniske sygdomme som hjertesvigt eller KOL (rygerlunger). Birthe Dinesen fortæller:

”Kombinationen af kompetencer i netværket betyder, at vi nu kan udføre projekter med patienter med samme sygdomme i forskellige lande. Vi har bl.a. netop gennemført et pilotforsøg, hvor vi har undersøgt, hvilke telemedicin-teknologier patienterne selv foretrækker, fx hjemme, på arbejde, eller når deres tilstand er forværret. Her har vi haft patienter med i Cleveland, fra UC Davis og Sygehus Vendsyssel i Hjørring. En af fordelene ved et samarbejde som dette er netop, at vi kan få flere patienter med i et pilotstudie – og så opstår der spændende nye ideer, når man mikser kulturer.”

Netværket har netop knopskudt til et nyt netværk, ATTRN – Arctic Transatlantic Telehealth Research Network, – hvor Grønland deltager. Tanken bag dette er, at Grønland kan lære af erfaringer og viden fra mange års praksis med telemedicin i fjerntliggende områder i Californien.

”Der er potentiale for nogle rigtigt spændende projekter, og samtidig står vi med det nye netværk endnu stærkere, når vi skal søge funding til projekter. Vi glæder os meget til at se, hvad dette nye samarbejde kan føre til,” siger Birthe Dinesen.

Produkter afprøves hos slutbrugerne

Også for virksomheder åbner TTRN-netværket nye muligheder: de bliver inviteret med i konkrete projekter og får herigennem bl.a. mulighed for at afprøve deres teknologier hos slutbrugerne, der skal anvende dem. Et af de projekter, hvor dette har været muligt, er Teledi@log, som har til formål at udvikle rehabiliteringsteknologier til hjertepatienter, så de kan træne i eget hjem. Her har IBM Danmark ApS været med helt fra start i projektet og har blandt andet leveret den kommunikationsplatform ’IBM Shared Care Platform’, der anvendes til overblik og kommunikationen mellem patienter, læger, sundhedspersonale, kommune mm.

Malene Østergaard Bach, IBM er glad for muligheden for at deltage i projektet – ikke mindst på grund af vidensdeling og tætte netværk som virksomheden opnår:

”Deltagelsen i netværk og projekter som disse giver indsigt i, hvad der sker – ikke blot på forskningsfronten men i alle grupper, der skal anvende og udvikle telemedicinteknologierne. Især den kliniske indsigt fra læger og sygeplejesker er værdifuld for os, da vi får en viden og feedback inkl. nye ideer som vi kan udnytte i videreudvikling af løsningen. Projektet har også været meget interessant i processen med workshops, hvor både patienter og pårørende har deltaget,” siger hun og tilføjer:

”Desuden møder vi andre leverandører, og netværket udvides med muligheder for samarbejde. I den foranderlige verden, vi lever i i dag, er man simpelthen nødt til at arbejde sammen om udvikling og produktion af teknologier som disse. Og så giver projekter som disse os en unik mulighed for at få feedback fra slutbrugerne.”

Er man som virksomhed interesseret i at deltage i nogle af netværkenes aktiviteter, kan man kontakte netværket gennem hjemmesiden http://citris-uc.org/telehealth/project/transatlantic-telehealth-research-network/ eller ved kontakt til lektor Birthe Dinesen, SMI, leder af Laboratoriet for Telehealth & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU, e-mail: bid@hst.aau.dk

Læs mere om Teledi@log-projektet på www.teledialog.dk

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk