AAU logo

Stærkt netværk for IKT-branchen

Er du IKT-virksomhed, -forsker eller –studerende i Nordjylland, kan du blive en del af et helt unikt fællesskab. Branchen samles nemlig i klyngeorganisationen BrainsBusiness, som hjælper med at skabe netværk og kontakter, facilitere innovationsprojekter samt øge synligheden af de alsidige IKT-kompetencer i verdensklasse, som klyngens medlemmer besidder.

Selve begrebet ”klynge” dækker, som formuleret af Det Danske Klyngeakademi Reg X, over ”en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som arbejder på et strategisk niveau med andre virksomheder, offentlige myndigheder og videnmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå alene.”
Der er således fokus på samarbejde og forretningsskabelse på tværs af forskellige aktører i en klynge – og netop dét foregår i stor stil i Nordjylland, hvor Aalborg Universitets forskere og studerende, UCN, IKT-erhvervet – ved 146 betalende medlemmer i BrainsBusiness’ medlemsnetværk – , region og kommuner samarbejder og netværker i stor stil for derigennem både at styrke klyngen og de enkelte virksomheder.

Stort udbytte på flere planer

GateHouse A/S i Nørresundby, som udvikler tracking-, monitorerings- og satellitkommunikationsløsninger til transportsektoren, har været aktiv deltager i klyngens aktiviteter i adskillige år. Direktør Michael Bondo Andersen sidder i BrainsBusiness’ bestyrelse, og flere af virksomhedens medarbejdere gør løbende brug af de faglige arrangementer, som klyngen afholder. BrainsBusiness har desuden været en vigtig brik i opstarten af et stort forskningsprojekt om Intelligente TransportSystemer.

Michael Bondo Andersen fortæller:

”Vores medlemskab af BrainsBusiness har været direkte medvirkende til, at vi fik startet det store ITS Platform-projekt med regionen, universitetet og andre virksomheder. Daværende formand for BrainsBusiness, Grimur Lund, udpegede på et møde muligheden for at lave et samarbejde på det område, og den idé var vi nogle stykker, der greb. Vi fik samlet de relevante aktører og efterfølgende sat det i gang.”

Projektet, der løb fra 2010-2013, førte blandt andet til, at Nordjylland i 2010 blev udnævnt til testregion for Intelligente TransportSystemer. 500 bilister deltog i afprøvningen af nye teknologier til bl.a. kørselslog, trafikinformation og automatisk parkeringsbetaling.

Ud over at hjælpe med opstart af innovationsprojekter og afholdelse af faglige arrangementer spiller BrainsBusiness også en vigtig strategisk rolle for det nordjyske IKT-miljø. Organisationen fungerer nemlig både som fælles brandingportal og som talerør for erhvervet på nationalt plan:

"Det er vigtigt, at man står sammen som erhverv og profilerer sig selv og regionen, og i den forbindelse er det absolut et plus, at BrainsBusiness har været med til at gøre Region Nordjylland kendt for at have høje kompetencer inden for IKT og telekommunikation. Samtidig er det vigtigt med en fælles platform som BrainsBusiness, der også kan skabe opmærksomhed fra andre aktører og få sat ting på dagsordenen på politisk plan – både regionalt og nationalt," afslutter Michael Bondo Andersen.

Fakta

International anerkendelse

BrainsBusiness har i løbet af få år udviklet sig til en af Europas førende IKT-klynger. Dette blev understreget i 2013, da klyngen modtog EU-kommissionens guldmedalje ”Gold Medal for Cluster Management Excellence” for at være en af Europas mest velfungerende klynger. Medaljen blev blandt andet givet, fordi det er lykkedes at skabe resultater for medlemmerne – eksempelvis i form af innovationsprojekter, samarbejde på tværs og videnoverførsel fra universitet til virksomheder – og for evnen til at synliggøre medlemmernes kompetencer både i Danmark og i Europa.

www.brainsbusiness.dk

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk