AAU logo

SpaceCom: Antenner i bevægelse

Pålidelig kommunikation er en nødvendighed, når man befinder sig på et skib midt ude på havet eller i et køretøj i øde områder. Udfordringen for de antenner, der bruges på fartøjer i bevægelse, ligger i at holde en stabil forbindelse til den kommunikationssatellit, de er tilknyttet – selv i høj sø eller under besværlige vejforhold, hvor skibet eller bilen er i stor bevægelse.

På virksomheden SpaceCom A/S i Hobro udvikler og producerer man antenner til netop dette formål, og i løbet af de sidste tre år er det blandt andet sket i samarbejde med en ph.d.-studerende fra CISS. Projektet, som ph.d.-studerende Seyed Mohsen N. Soltanie arbejdede på, handlede om bevægelige tracking-antenner. Opgaven for ham var at undersøge, om det kunne lade sig gøre at ’spare’ en af antennens tre aksler ved at lade kunstig intelligens overtage en del af akslens mekaniske bevægelse.

Teorien på plads

”Vi håbede fra projektets start, at det ville lykkes at komme frem til en praktisk løsning, hvor antennen ville kunne præstere samme sikkerhed og præcision med to aksler, som den nu kan med tre, da dette ville kunne give os en væsentlig besparelse – men vi havde nok ikke helt troet på, at det kunne lade sig gøre. Og det har projektet også vist, at det ikke kan på nuværende tidspunkt – der er simpelthen en fysisk begrænsning i antennen selv. Men Seyed Mohsen N. Soltanie har lavet et stort teoretisk arbejde, vi vil kunne inddrage i vores videre arbejde,” fortæller direktør og daglig leder af SpaceCom, Johannes Christensen.

Blandt andet er det lykkedes Seyed Mohsen N. Soltanie at skabe en løsning, der gør antennen i stand til at forsætte med at virke, selv om den ene aksel skulle svigte. ”Vi arbejder hele tiden på at lave en bedre og mere nøjagtig antenne, så vi vil og kan helt klart inddrage hans resultater i vores fremtidige arbejde,” fortsætter Johannes Christensen.

Gerne samarbejde igen

Og virksomheden er ikke bleg for en dag at indlede et nyt ph.d.-samarbejde, hvis den rigtige opgave dukker op. ”Vi er bestemt parate en anden gang. Vi har fået en lang række erfaringer, der gør, at vi nu er endnu bedre rustet, hvis vi går i gang med et samarbejde igen. Vi er blevet både dygtigere og klogere, og det vil vi kunne udnytte, både til at udforme en realistisk opgave for den ph.d.-studerende og til at få en endnu bedre samarbejdsproces hen ad vejen. Det kræver både tid og overskud i hverdagen at få det optimale ud af sådan et projekt,” slår Johannes Christensen fast.

Virksomheden arbejder løbende sammen med Aalborg Universitet på forskellige måder, så det er formodentlig kun et spørgsmål om tid, før der endnu engang går en ph.d.-studerende fra CISS rundt i lokalerne i Hobro.

Fakta om samarbejdet:

Virksomhed: SpaceCom A/S
Antal medarbejdere: ca. 50
Beliggenhed: Hobro

Samarbejdstype: ph.d.-projekt
Varighed: 3 år

Udbytte for virksomheden:

  • undersøgelse af muligheden for at udvikle virksomhedens produkt på en bestemt måde
  • stort teoretisk grundlag for fremtidig produktudvikling
  • erfaring med ph.d.-samarbejde og mod på fremtidigt samarbejde

 

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk