AAU logo

Små satellitter med stort potentiale

Små fleksible satellitter med overordentlig pålidelig kommunikation er målet for et nordjysk samarbejdsprojekt med deltagelse af GomSpace, RESEIWE og Aalborg Universitet.

Målet med projektet er at udvikle en ny hardwareplatform til nanosatellitter, der har en størrelse på 10X10X10 cm. Chief Sales Officer hos satellitvirksomheden GomSpace Lars Alminde, der står i spidsen for projektet, fortæller:

”Hardwareplatformen skal anvendes til at afvikle satellittens radiokommunikation, og målet er dels at udvikle en fleksibel platform, der kan tilpasses forskellige former for satellitter og formål – eksempelvis farvandsovervågning og overvågning af flytrafik – og dels at udvikle en særlig pålidelig type radiokommunikation, som kan anvendes på svært fremkommelige steder eller steder med store atmosfæriske forstyrrelser.”

Gammeldags kommunikation i nye klæder

Det er et stærkt hold, der er samlet til det ambitiøse projekt: Den avancerede satellitteknologi leveres af GomSpace; fra AAU’s side deltager professor Gert Frølund Pedersen fra Institut for Elektroniske Systemer, og radiokommunikationssoftwaren leveres af virksomheden RESEIWE, som er specialister i pålidelig radiokommunikation.

Direktør Niels-Christian Gjerrild fra RESEIWE fortæller:

”Det særlige ved den radiokommunikationsteknologi, vi arbejder med, er, at vi genindfører principper fra gammeldags analog kommunikation. I den digitale forbindelse, der anvendes i dag, har man enten krystalklar forbindelse – eller også taber man forbindelsen helt. I den gamle analoge kommunikation kunne man opleve megen knas og støj på linjen, men alligevel var man i stand til at høre de vigtigste dele af, hvad personen i den anden ende af telefonforbindelsen sagde – for eksempel om der blev sagt ’højre’ eller ’venstre’, hvis man spurgte om vej.”

Det er disse principper, der overføres til den nye satellitkommunikation, så man sikrer sig, at forbindelsen bibeholdes selv under svære atmosfæriske forhold. Derved sikres det, at de vigtigste elementer af de data, der sendes fra satellitten til kontrolstationen på jorden eller til andre satellitter, når frem. Og det er i denne sammenhæng, at Aalborg Universitets ekspertise spiller en markant rolle; en del af det, universitetets forskere bidrager med, består således af en avanceret teoretisk model for, hvilke forhold radiobølger skal igennem i de forskellige situationer, en satellit er i.

Højner vidensniveauet

De deltagende virksomheder er ikke i tvivl om betydningen af at have forskere fra AAU med på holdet. Lars Alminde siger:

”Det er vigtigt at have dem med, da de sidder med en viden, der er helt på den forskningsmæssige front. Det betyder, at vidensniveauet i det, vi laver, højnes. Det, vi udvikler i det her projekt, bliver hjørnestenen i det, GomSpace kommer til at lave i fremtiden. En fleksibel radiokommunikationsplatform som denne, der kan tilpasses forskellige former for satellitter, er den helt rigtige teknologi at have,” siger han.

Niels-Christian Gjerrild samtykker:

”Vi som virksomheder ved noget om, hvordan vi skal implementere tingene. Forskerne har helt styr på de bagvedliggende teorier, og samtidig kommer de med en bred viden om de nyeste tiltag, fx i forskningskredse eller hos NASA. Den brobygning, vi får til den enorme viden, er guld værd!”

Projektet løber fra 2013-2015 og støttes af Højteknologifonden.

Fakta

Samarbejdstype: Forskningsprojekt
Varighed: 2 år
Budget: 9 mio. kr.

Udbytte for virksomheden:

- Udvikling af ny teknologi, der kan føre til nye produkter
- Tilførsel af den nyeste viden på feltet
- Sikring af højt vidensniveau i virksomhedernes produkter

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk