AAU logo

Landbo Limfjord: landinspektør-praktikant fra AAU skaber synergi

Landinspektør-studerende fra AAU nedbryder fordomme og barrierer i praktik på Landbo Limfjord.

Katrine B. Andreasen, landmandsdatter fra Hjørring, studerer landinspektørvidenskab på Aalborg Universitet, men er p.t. i færd med udarbejdelse af sit projekt om ”Miljøgodkendelser” på Landbo Limfjord. ”Jeg troede, en landinspektør var en tør person, der gik rundt på marken med en kæp, men jeg har fået min fordom gjort til skamme, ” fortæller Torben Ravn Pedersen, chefkonsulent miljøafdeling, Landbo Limfjord.

Det hele startede med, at Katrine i forbindelse med sin uddannelse med speciale i planlægning og arealforvaltning søgte en projektplads på Landbo Limfjord. ”Jeg søgte på nettet og fandt Landbo Limfjord, og da jeg samtidig blev stedet anbefalet af en bekendt, besluttede jeg at sende en ansøgning.”

”Da vi fik en ansøgning fra Katrine, var vi hurtige til at sige ja,” fortæller Torben. I miljøafdelingen har man tidligere diskuteret muligheden for et tættere samarbejde med de studerende på universitetet. ”Vi bor i et udkantsområde, hvor vi må erkende, at vi sjældent er det oplagte første valg, når de unge skal ud i praktik eller skrive projekter, da de unge studerende får en ekstra lang transporttid. Men vi erkender også, at vi må gøre vor ”butik” interessant overfor de unge dimittender. ”

Torben fortæller videre, at det er sundt for en virksomhed at få en ”fremmed” ind udefra til at stille de skæve spørgsmål og se virksomheden og evt. problemstillinger med nye øjne. Det har for os alle været en win-win situation. Vi skaber kendskab til vort virksomhed blandt de studerende og håber efter projektperioden at have fået en ambassadør, der fortæller studiekammeraterne, at Landbo Limfjord er et godt sted at være. Så kan vi håbe, at de har os i tankerne, når de er færdige som kandidater. Tidligere ville jeg nok være usikker på at ansætte en ”landmåler”, men med den kendskab jeg nu har fået til uddannelsen, ville jeg helt klart overveje at ansætte en dygtig kandidat. Præcis hvilken uddannelse, en ansøger har, er ikke det afgørende for, om han/hun kan bestride et bestemt job.

I et projektsamarbejde mellem studerende og en virksomhed, arbejder den studerende med virkelige problemstillinger, og netop samspillet mellem landmænd og offentlige myndigheder rejser mange spændende problemstillinger. Katrine har i projektperioden interviewet landmænd og kommuner (Skive, Viborg og Thisted) omkring miljøsagsbehandlingen og arbejdsgangen for miljøgodkendelser - og forskellen i sagsbehandlingen de tre kommuner imellem. Hun har opdaget, hvor meget komplicerede regler og lange sagsbehandlingstider spænder ben for mange landmænd og dermed udviklingen i landdistrikterne.

Katrine fortæller, at det har været utrolig spændende og givtigt at følge en rådgivers hverdag og selv prøve at komme tæt på problemstillingerne. ”Jeg synes, at det åbne land er spændende i forhold til fremtiden, og da jeg selv kommer fra landet, har jeg selv oplevet, hvordan landmanden skal kæmpe for sin miljøgodkendelse,” siger Katrine og trækker lidt på smilebåndet. ”Nu ved jeg, hvordan de forskellige kommuner arbejder og agerer – og kan se forskellen i den interne proces i selve behandlingen af miljøansøgningerne.” Torben til gengæld har haft mulighed for at reflektere over sagernes forløb og sagsgangen ved miljøansøgninger både internt og i kommunerne.

Torben og Katrine er enige i, at det har været en positiv oplevelse for begge parter, og hvor Katrine helt klar kan anbefale det til andre studerende, erklærer Torben, at det ikke er sidste gang, at afdelingen har en studerende i en projektperiode.
 

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk