AAU logo

Erhvervs-ph.d.’ere skal hjælpe AVV til verdenstoppen

Affaldsselskabet AVV har en klar ambition. Selskabet vil være verdens bedste affaldsselskab, og den ambition gør to erhvervs-ph.d.’ere fra Aalborg Universitet nu deres til at indfri.

AVV, der er affaldsselskab for Hjørring og Brønderslev kommuner, har hovedsæde i Hjørring, men det er bestemt ikke nordjysk beskedenhed, der præger ambitionsniveauet.

- På nogle områder er vi ikke så langt fremme, mens vi på andre ligger rigtigt godt. Men det er ikke godt nok, for vi vil være verdens bedste affaldsselskab, og det skal vores erhvervs-ph.d.´ere hjælpe os med at blive, siger Torben Nørgaard, som er innovationschef i AVV.

De seneste knapt halvandet år har AVV haft to erhvervs-ph.d.’ere tilknyttet, de første i AVV’s historie.
- Vi har gennem en del år samarbejdet meget med universitetet, og mange studerende har lavet projekter om organisering, kompostering og forbrænding. Og vi har altid været med i front inden for affaldshåndtering og – behandling, men vi vil mere. For fire år siden blev det derfor skrevet ind i vores vedtægter, at vi også skal forske og udvikle, og derfor har vi nu ansat to erhvervs-ph.d.’ere, som skal gøre os bedre, siger Torben Nørgaard.

Og det gør de to erhvervs-ph.d.’ere Kristina Overgaard Zacho og Thomas Dyrmann Winkel, hvis man spørger Torben Nørgaard.
- De kommer fra henholdsvis miljøplanlægning og humanistisk informatik på AAU, så de kan hjælpe os på hvert deres område, men de har det til fælles, at de er gode til at stille spørgsmål til det, som vi gør, og måden vi gør det på. Det kan tage noget tid i en i forvejen travl hverdag, men alligevel er det godt. Spørgsmålene kvalificerer nemlig det, vi gør, når vi ”tvinges” til at tænke over det frem for bare at gøre, som vi plejer og altid har gjort, siger Torben Nørgaard, som mener, at spørgsmålene er med til at gøre AVV bedre på kort sigt.

Men også på længere sigt har erhvervs-ph.d.’erne en vigtig funktion. De to søger nemlig gerne inspiration uden for Danmarks grænser, og den inspiration er med til at udvikle AVV.
- Kristina var eksempelvis i England og i Flandern for at se nærmere på et projekt, der kan mindske mængden af elektronikaffald. Det sker ved at lave et elektronikværksted, hvor el-apparater, der egentligt skulle smides ud, men let kan repareres, bliver repareret og dermed får forlænget levetid. Nu er hun sammen med Miljøstyrelsen i gang med at se, om noget tilsvarende kan laves her. Og selv om vi er et affaldsselskab, der lever af at håndtere og behandle affald, glæder vi os over mindre affald, ganske på samme måde som sundhedssektoren glæder sig over forebyggelse og øget sundhed, siger Torben Nørgaard.

- Thomas har nøje fulgt engelske projekter, der skulle minimere madspild. Det projekt har givet inspiration til et projekt i Tversted, hvor borgerne blev opfordret til og givet råd om at mindske madspildet. Dels for at mindske affaldsmængden, og så er der altså også penge at spare for borgerne. Thomas kom frem til, at nogle familier kunne spare 10.-12.000 kroner om året, bare ved at minimere madspildet, siger innovationschefen.

Han er overbevist om, at erhvers-ph.d.’erne er med til at løfte AVV til et højere niveau og til spørgsmålet om, hvad der skal ske, når de to bliver færdige med deres erhvervs-ph.d., er der ingen tvivl.
- Så vi er meget positive over for ansøgninger fra nye erhvervs-ph.d.`ere, hvis der er projekter, der matcher vores interessefelter. Vi vil gerne være verdens bedste affaldsselskab. Det kræver konstant udvikling, og det hjælper erhvervs-ph.d.’erne os med at opnå, siger Torben Nørgaard.

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk