AAU logo

En busfuld nye øjne med masser af ideer

Hvad skal der ske i Brovst i fremtiden? For at få inspiration til det spørgsmål sendte byen en bus til Aalborg Universitet, fyldte den op med 20 studerende, kørte til Brovst og bad de studerende se på byen med friske øjne og komme med gode forslag til fremtidens Brovst.

Jammerbugt Kommune er i fuld gang med at udarbejde masterplaner for de fire centerbyer i kommunen. Masterplanen for Aabybro, Fjerritslev og Pandrup er lavet, og snart er det Brovsts tur. Og for at få så god en plan for byen som overhovedet muligt, valgte erhvervsnetværket Brovst 2020 at kontakte Aalborg Universitet.

- Vi vil gerne klæde kommunen bedst mulig på til opgaven. Derfor valgte vi at få en Solution Camp til byen, og her kunne studerende fra universitetet mødes med borgere fra byen og komme frem til et idekatalog, som kommunen kan bruge som inspiration, når masterplanen skal udarbejdes, siger Jan Gøl, der er formand for Brovst 2020 og direktør i Sparekassen Vendsyssels Brovst-filial.

I efteråret 2014 sprang 20 studerende fra et udvalg af AAUs uddannelser derfor på bussen og kørte til Brovst for på én dag at komme frem til masser af ideer. Og spørger man Kell Agerbo, teamleder hos Jammerbugt Kommunes Planafdeling, gik det rigtigt godt.

- Solution Camp er en fin og hurtig måde at få lavet et idekatalog på. Det er koncentreret til én dag, og da camp’en sluttede havde vi omkring 100 ideer, nogle mere detaljerede end andre. Nogle af de studerende kendte lidt til Brovst i forvejen, andre kunne lige så godt være landet på Mars. Men det gør faktisk ikke noget, at de ikke kender byen i forvejen, nærmest tværtimod. Når de kommer helt uden fordomme, skyder de løs med alle mulige ideer, og det er virkelig inspirerende, siger Kell Agerbo, som deltog i camp’en sammen med yderligere en håndfuld byplanlæggere fra Jammerbugt Kommune.

Jan Gøl er enig i, at det er godt med friske øjne.
- I vores egen andedam kan vi hurtigt blive enige om det ene og det andet, men det er altid interessant, når nogen udefra ser på byen med friske øjne. Vi vil gerne have flere tilflyttere, og det kan godt ske, at det kræver nogle andre ideer end dem, vi i byen typisk finder på, siger Jan Gøl.

Og der kom andre ideer end ”de typiske”.
- De studerende er ikke så begrænsede i deres tanker, og det er klart en fordel. De tænker ikke over, om det vil kunne lade sig gøre politisk eller lovgivningsmæssigt. Hvis de har en god ide, siger de til, og selv om ideen måske ikke kan realiseres fuldt ud, kan den inspirere, siger Kell Agerbo, som nævner etnisk marked på det lokale asylcenter, oplyst motionssti og at få herregården Bratskov bedre integreret som en del af byen som nogle af de mange gode forslag fra de studerende.
Idekataloget bliver fundet frem til efteråret, når kommunen skal udarbejde masterplanen, men en ting arbejdes der allerede nu med.

- Der kom også forslag om, at vi lavede et torv midt i byen til koncerter og andre aktiviteter. Det havde vi selv overvejet, men nu arbejder vi seriøst på det. Torvet er tegnet, og der er indhentet tilbud fra entreprenør, og i løbet af foråret 2015 bliver det klart, om økonomien tillader, at vi laver det, siger Jan Gøl.

De to er enige om, at Solution Camp-konceptet kan anbefales.
- Dels fordi at det er let at arrangere, og så er det også rigtigt godt, at vi på den måde hører de unges forslag. Typisk er folk i borgergrupper lidt grå i toppen, men her får vi fat i en aldersgruppe, som vi ellers har svært ved at få fat i, og det gav masser af gode ideer, siger Kell Agerbo.

Generel information om samarbejde med AAU

Vil du høre mere om dine samarbejdsmuligheder med AAU generelt, er du altid velkommen til at kontakte:

Aalborg Universitets Matchmaking-sekretariat
Tlf.: 9940 7376
E-mail: match@aau.dk