AAU logo
AAU's forskningsbaserede myndighedsbetjening

AAU's forskningsbaserede myndighedsbetjening

Aalborg Universitet har en fireårig aftale med Energistyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Strategisk mål for Aalborg Universitet

AAU har som et af sine strategiske mål at ekspandere omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening fra 2010-2015. Aalborg Universitet har et erklæret ønske om at vinde de myndighedsbetjeningsopgaver, som universitetet hidtil har udført, og som bliver konkurrenceudsat, samt at deltage i konkurrencen om andre relevante opgaver, som de pågældende myndigheder vælger at konkurrenceudsætte. 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening fastlægges i fireårige, løbende aftaler, der indgås mellem det enkelte universitet og det pågældende fagministerium. Aftalerne beskriver bl.a. ydelsernes karakter og finansiering.
 

Årlige bilagsaftaler

Den fireårige aftale mellem Aalborg Universitet og Energistyrelsen suppleres af årlige bilagsaftaler, der beskriver samarbejdets specifikke indhold og mål i de enkelte år. Aftalerne er indgået inden for rammerne af de retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening, som Uddannelsesministeriet har udarbejdet i samarbejde med fagministerier og universiteter.

Se Uddannelsesministeriets retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Både rammeaftale og bilagsaftaler er styrende for Statens Byggeforskningsinstitut, som leverer Aalborg Universitets forskningsbaserede myndighedsbetjening til Energistyrelsen.
 

Læs aftalerne mellem Energistyrelsen og AAU

Kontakt AAU

Hvis du vil vide mere om Aalborg Universitets forskningsbaserede myndighedsbetjening, er du velkommen til at kontakte:

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Tlf.: 9940 2525
E-mail: sbi@sbi.aau.dk