AAU logo

Studenterrepræsentanter i AAU-bestyrelsen

 
 

Lukas Bjørn Leer Bysted

Lukas Bjørn Leer Bysted (født 1989) studerer Interaktionsdesign på 4. semester. Han blev på første semester indvalgt i Studienævn for Datalogi, og blev på andet semester valgt til Studenterpolitisk Direktion hos Studentersamfundet, hvor han har arbejdet med kontakt til lokale fagråd og opkvalificering af indvalgte på alle niveauer. Dette er en del af et arbejde for at skabe lokal studenterpolitisk forankring og sikre at den brede studentermasse kan engagere sig i udviklingen af Aalborg Universitet- både lokalt og i de højere organer. I år fortsætter Lukas arbejdet i Studienævnet for Datalogi og det akademiske råd på Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved siden af arbejdet i bestyrelsen.

Nationalt er Lukas en af fire indvalgte studerende i Ingeniørforeningen IDAs repræsentantskab, hvor han arbejder for at skabe en stemme for tekniske og naturvidenskabelige studerende på tværs af de danske universiteter. Derudover er han frivillig på Studenterhuset, hvor han sammen studerende fra AAU og UCN leverer koncerter og festivaler til Nordjyllands kulturscene. Lukas er også en af stifterne og drivkræfterne bag FixD, som står for faglige og sociale aktiviteter for studerende lokalt på Interaktionsdesign.

Lukas vil arbejde på at styrke de studerende i rollen som tillidsmænd i de beslutningstagende organer på universitetet, og håber også at kunne sætte fokus på nogle af de teknologiske udviklingstendenser som kan udfordre Aalborg Universitet og uddannelsessektoren fremover.

Lukas Bjørn Leer Bysted er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2019.

 

TSINAT BERHANE

Tsinat Berhane (født 1992) studerer Medicin med Industriel Specialisering. Hun har gennem sin studietid været aktiv i sit decentrale fagråd, MedIS-Rådet og siddet indvalgt i Institutrådet. Det er blandt andet gennem dette arbejde Tsinat har sin studenterpolitiske erfaring og indsigt i de studerendes problemstillinger. Endvidere er hun formand i Fakultetsrådet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, FakSUND.

Gennem Studentersamfundet har Tsinat haft med organisatorisk og studenterpolitisk arbejde at gøre. Hun har i to år siddet som bestyrelsesmedlem i Studentersamfundet, hvor det tværfakultære miljø har givet en forståelse for samspillet mellem de fire dynamiske kræfter (læs: fakulteter), der udgør Aalborg Universitet.

Tsinat håber på at kunne bruge sit netværk og kendskab til de interne strukturer på universitetet til at sikre, at de studerende bliver hørt og inddraget.

Tsinat Berhane er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2018.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940