AAU logo
Prismodtagere ved AAU's årsfest

Prismodtagere ved AAU's årsfest

Aalborg Universitet og en række fonde tildeler hvert år priser til forskere, studerende og undervisere på AAU. Tildelingen foregår ved universitetets traditionsrige årsfest.

Følgende priser uddeles ved Aalborg Universitets årsfest:

Spar Nord Fondens Forskningspris

Spar Nord Fondens Forskningspris er på 250.000 kr. og gives hvert år til en yngre forsker som anerkendelse af et særligt fremragende forskningsprojekt.

Alle AAU-ansatte inviteres til én gang om året at indstille motiverede forslag til en prisvinder til et udvalg, bestående af en anerkendt forsker fra hvert hovedområde, som nedsættes af rektor.

Modtagere af Spar Nord Fondens Forskningspris

 • 2017: Ph.d Bettina Sletten Paasch, HUM
 • 2016: Ph.d. Søren Thorgaard Skou, SUND 
 • 2015: Postdoc Mads Albertsen, NAT
 • 2014: Ph.d. Bo Geng, SUND
 • 2013: Adjunkt Stine Lindahl Jacobsen, HUM
 • 2012: Ph.d. Morten Mattrup Smedskjær, NAT
 • 2011: Ph.d. Torben Tvedebrink, NAT
 • 2010: Dr.scient. Morten Nielsen, NAT
 • 2009: Ph.d. Ulrik Sandborg-Petersen, HUM
 • 2008: Ph.d. Parisa Gazerani, SUND
 • 2007: Ph.d. Karen Reuter, TEK
 • 2006: Ph.d. Mads Græsbøll Christensen, TEK
 • 2005: Ph.d. Michael Slavensky Dahl, SAMF
 • 2004: Ph.d. Gerd Behrmann, TEK
 • 2003: Ph.d. Lars Andersen, TEK
 • 2002: Ph.d. Niels Hannibal, HUM
 • 2001: Dr.scient. Jesper Møller, NAT
 • 2000: Ph.d. Steen Treumer, SAMF
 • 1999: Dr.techn. Torben Larsen, TEK 
   

Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

Aalborg Universitet tildeles hvert år et legat på 150.000 kr. til videreførelse af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris.

Hvert fakultet udpeger en årets underviser, hvorefter Det Strategiske Uddannelsesråd udvælger en prismodtager blandt de fem indstillede.

Årets underviser får 50.000 kr., og de fire andre indstillede får hver 25.000 kr. Uddelingen af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris sker ved Aalborg Universitets årsfest.

Modtagere af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

 • 2017: Studieadjunkt/Ph.d.-stípendiat Ana Maria Macias, HUM
 • 2016: Adjunkt Merete Monrad, SAMF
 • 2015: Lektor Julie Ørnholt Bøtker, HUM
 • 2014: Lektor Hans Hüttel, TEKNAT
 • 2013: Professor Torben Larsen, TEKNAT
 • 2012: Professor Erik Lund, TEKNAT
 • 2011: Lektor Poul Thøis Madsen, SAMF
 • 2010: Lektor Henrik C. Pedersen, TEKNAT
 • 2009: Lektor Christian Albrekt Larsen, SAMF
 • 2008: Lektor Sten Bønsing, SAMF
 • 2007: Professor Per Hasle, HUM
 • 2006: Tidl. dekan Margrethe Nørgaard, SAMF
 • 2005: Professor Egon Toft, TEKNAT
 • 2004: Lektor Kirsten Jæger, HUM
   

Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris tildeles hvert år til en forsker ved Aalborg Universitet, som gennem fremragende forskning har ydet et væsentligt bidrag til styrkelse af Danmark som vidensamfund.

Prisen tildeles som anerkendelse og støtte til en innovativ forsker med stort potentiale inden for det pågældende forskningsområde.

Med hæderen uddeles 50.000 kr., der skal gå til et forskningsprojekt.

Modtagere af Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

 • 2017: Samuel Schmidt, SUND, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2015-2016: Ingen uddeling
 • 2014: Professor Gert Frølund Pedersen, TEKNAT
 • 2013: Professor MSO Thomas Baltzer Moeslund, TEKNAT, Institut for Arkitektur og Medieteknologi
 • 2012: Professor Lene Tanggaard Pedersen, HUM, Institut for Kommunikation
 • 2011: Professor Remus Teodorescu, TEKNAT, Institut for Energiteknik
 • 2010: Professor Finn Verner Jensen, TEKNAT, Institut for Datalogi
 • 2009: Professor Per Halkjær Nielsen, TEKNAT, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
   

Roblon Prisen

Bestyrelsen for Roblon Fonden i Frederikshavn har siden 2008 præmieret et speciale udarbejdet af en studerende/eller gruppe af studerende på Aalborg Universitet med Roblon Prisen på 100.000 kr.

Kriterierne for at blive indstillet til prisen er, at specialet skal være af høj kvalitet, innovativt og nyskabende, og det skal gerne kunne give afsmitning i Nordjylland på evt. videre forskning eller beskæftigelse.

AAU's hovedområder indstiller hvert år to specialer til modtagelse af prisen. De tilknyttede vedledere udformer indstillingerne, som Ledelsessekretariatet indhenter senest 1. marts. Roblon Fondens bestyrelse udvælger prismodtageren.

Modtagere af Roblon Prisen

 • 2017: Katrine Larsen med specialet "Psykisk sundhed for unge efter erhvervet hjerneskade"
 • 2016: Peter Lyngø Sørensen med specialet ”Vectorcardiographic Quantification of Myocardial Infarction”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2015: Kasper Bendix Johnsen med specialet "Exosomes as drug delivery vehicles - Endogenous nanocarriers for targeted cancer therapy", Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2014: Jeppe Nørgaard Poulsen med specialet ”Glial-Glial Interactions in the sensory ganglion following treatment with platinum analogues”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2013: Sarai Løkkegaard og Kristina Skovgaard Pedersen med specialet ”Oplevelsen af bæredygtighed”, Institut for Kommunikation
 • 2012: Mads Albertsen med specialet “The metagenome of a full-scale microbial community carrying out enhanced biological phosphorus removal”, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
 • 2011: Kacper Kaminsky med specialet “Identifikation of molecular networks responsible for yield in contrasting potato cultivars by sequence tag-based transcriptome analysis", Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
 • 2010: Steffen Falgreen Larsen med specialet "Regression Methods for Steble Generation of Predictive Chemoresistance Indexes Using Drug Screened Cell Lines", Institut for Matematiske Fag
 • 2009: Andreas Engelbredt Dalsgaard, Mads Christian Olesen og Martin Toft med specialet ”Modular Execution Time Analysis using Model Checking”, Institut for Datalogi
 • 2008: Per Kingo Jensen, Mathias Ramskov Garbus og Jan Vestergaard Knudsen med specialet ”Instrumentation, Modeling and Control of AAU-BOT1”, Institut for Elektroniske Systemer 

 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets priser og hæder, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 9489

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk