AAU logo

AAU's historie, priser og hæder

Aalborg Universitet (AAU) er skabt i 1974 og har i dag campusområder i Aalborg, Esbjerg og København og mere end 17.000 studerende. Ved AAU's traditionsrige årsfest tildeler universitetet sammen med en række fonde priser og hæder til forskere, studerende og undervisere på AAU samt udenlandske forskere. 

Aalborg Universitets historie

Aalborg Universitets historie

Aalborg Universitet er skabt gennem en fusion af en række etablerede institutioner kombineret med oprettelsen af hhv. et Humanistisk, Samfundsvidenskabeligt og Teknisk-Naturvidenskabeligt Fakultet i 1974.

Aalborg Universitets priser og hæder

Æresdoktorgraden og Honorary Fellow

Aalborg Universitet tildeler hvert år i sin højeste videnskabelige grad, æresdoktorgraden, til personer, som universitetet skønner, har ydet en særlig videnskabelig indsats. Tildelingen af æresdoktorgraden sker normalt i forbindelse med AAU's årsfest. Tidligere udnævnte AAU ved samme lejlighed en Honorary Fellow.

Prismodtagere ved AAU's årsfest

Endvidere uddeler AAU sammen med en række fonde priser ved universitetets årsfest. Priserne er fra hhv. Spar Nord Fonden, Det Obelske Familiefond, Nordjysk Universitetsfond og Roblon Fonden.   

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets historie, priser og hæder, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 9489
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk