AAU logo

Aalborg Universitets økonomi

Egenkapital (opgjort i 1000 kroner)

 
  2011 2012 2013 2014 2015
ÅRETS RESULTAT 70.670 -164.691 -57.237 67.607 105.193
STATSFORSKRIVNINGER 81.364 0 0 0 0
EGENKAPITAL ULTIMO 469.861 223.806 166.569 234.176 339.369

Årsrapport og fakta

Økonomiafdelingen

For yderligere information omkring økonomi, budgetter m.v. besøg Økonomiafdelingens hjemmeside.

læs nærmere her