AAU logo

Aalborg Universitets økonomi

Egenkapital (opgjort i 1000 kroner)

 
  2012 2013 2014 2015 2016
ÅRETS RESULTAT -164.691 -57.237 67.607 105.193 111.358
STATSFORSKRIVNINGER 0 0 0 0 0
EGENKAPITAL ULTIMO 223.806 166.569 234.176 339.369 450.727

Årsrapport og fakta

Økonomiafdelingen

For yderligere information omkring økonomi, budgetter m.v. besøg Økonomiafdelingens hjemmeside.

læs nærmere her