AAU logo

Forskning på Aalborg Universitet

Ph.d.-bestand

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der fungerer som overbygning på en kandidatgrad. Aalborg Universitet udbyder ph.d-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter.

Ph.d.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et kandidatstudium. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Når afhandlingen foreligger nedsættes et bedømmelsesudvalg, der efter den studerendes offentlige forsvar afgiver en indstilling. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og udarbejdet en afhandling.

Nedenfor ses den samlede Ph.d-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år 31.12.

Ph.d.-bestand
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 137 163 164 136 118
SAMF 134 149 137 121 109
SUND 122 155 172 166 178
TECH 304 297 258 230 181
ENGINEERING 309 303 296 279 264
TOTAL 1.006 1.067 1.0272 932 850

Ph.d.-OPTAG

  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 33 51 31 12 26
SAMF 50 39 18 22 31
SUND 51 56 47 43 61
TECH 84 73 48 45 41
ENGINEERING 92 73 79 82 79
TOTAL 310 292 223 204 238

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte Ph.d.-grader for de enkelte fakulteter. Tallet opgøres for hele kalenderåret.

 
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 18 15 20 24 28
SAMF 12 23 19 22 33
SUND 11 21 20 38 45
TECH 56 57 62 55 71
ENGINEERING 66 64 77 77 79
TOTAL 163 180 198 216 266

Forskningspublikationer

Antallet af publikationer er et nøgletal for Aalborg Universitets produktion. Nedenfor vises det samlede antal forsknings- og rådgivningspublikationer. Du har mulighed for at se nærmere på AAU's mange publikationer gennem universitetets forskningsportal.

 
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 804 891 932 996 914
SAMF 707 739 706 733 737
SUND 494 1.069 1.148 1.376 1.361
ENGINEERING 1.377 1.527 1.590 1.705 1.556
TECH 1.177 1.260 1.170 1.174 1.035
TOTAL 4.559 5.486 5.546 5.984 5.603

Opd. 01.05.2017

 

Aktiviteter

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen.

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000.

Hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

 
  2012 2013 2014 2015 2016
INDBERETTEDE OPFINDELSER 52 69 81 90 68
SOLGTE OG LICENSEREDE OPFINDELSER 27 40 53 77 41
SPIN-OUT SELSKABER 1 5 2 1 1
PATENTANSØGNINGER 13 6 7 12 14