AAU logo

Forskning på Aalborg Universitet

Ph.d.-bestand

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der fungerer som overbygning på en kandidatgrad. Aalborg Universitet udbyder ph.d-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter.

Ph.d.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et kandidatstudium. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Når afhandlingen foreligger nedsættes et bedømmelsesudvalg, der efter den studerendes offentlige forsvar afgiver en indstilling. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og udarbejdet en afhandling.

Nedenfor ses den samlede Ph.d-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år 31.12.

Ph.d.-bestand
  2011 2012 2013 2014 2015
HUM 133 136 163 165 137
SAMF 126 136 152 139 122
SUND 82 125 162 173 168
TEKNAT 634 628 631 555 520
TOTAL 975 1.025 1.108 1.032 947

Ph.d.-OPTAG

  2011 2012 2013 2014 2015
HUM 39 34 51 31 12
SAMF 39 50 39 18 22
SUND 32 51 56 47 43
TEKNAT 162 178 146 129 126
TOTAL 272 313 292 225 203

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte Ph.d.-grader for de enkelte fakulteter. Tallet opgøres for hele kalenderåret.

 
  2011 2012 2013 2014 2015
HUM 9 18 15 20 24
SAMF 17 12 23 19 22
SUND 17 11 21 20 38
TEKNAT 92 122 121 139 132
TOTAL 135 163 180 198 216

Forskningspublikationer

Antallet af publikationer er et nøgletal for Aalborg Universitets produktion. Nedenfor vises det samlede antal forsknings- og rådgivningspublikationer. Du har mulighed for at se nærmere på AAU's mange publikationer gennem universitetets forskningsportal.

 
  2011 2012 2013 2014 2015
HUM 611 805 891 915 918
SAMF 603 709 736 704 686
SUND 392 496 1.067 1.146 1.349
TEKNAT 2.321 2.550 2.764 2.743 2.717
TOTAL 3.927 4.560 5.458 5.508 5.670

Opd. 26.04.2016

 

Aktiviteter

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen.

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000.

Hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

 
  2011 2012 2013 2014 2015
INDBERETTEDE OPFINDELSER 47 52 69 81 90
SOLGTE OG LICENSEREDE OPFINDELSER 23 27 40 53 77
SPIN-OUT SELSKABER 1 1 5 2 1
PATENTANSØGNINGER 13 13 6 7 12