AAU logo

Næsten uændret optag, men stadig flere kvinder på AAU

På trods af et rekordstort antal ansøgere til AAU’s uddannelser bliver der i 2017 optaget 121 færre end sidste år. Forklaringen er bl.a. adgangsbegrænsning og dimensionering af uddannelserne. I alt 4.714 studerende tilbydes optagelse i år og af dem er 46 procent kvinder.

Selvom antallet af tilbudte studiepladser falder en lille smule, så stiger andelen af kvindelige studerende, der er optaget på AAU’s uddannelser fortsat. Fra 44 procent i 2014 til 46 procent i år. Prorektor for uddannelse, Inger Askehave ser frem til at byde de nye studerende velkommen.

-          Det er godt, at AAU også er i stand til at tiltrække de kvindelige talenter, også til de mandsdominerede områder. Det arbejder vi også bevidst på. Men jeg kan love, at hele universitetet står klar til at byde alle velkommen. Vi vil gøre vores bedste for, at vores nye studerende får en uddannelse af høj kvalitet baseret på vores problembaserede undervisningsmodel og med relevans for samfundet, siger Inger Askehave.

Hun noterer sig, at stigningen i andelen af optagne kvindelige studerende også er sket på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Fra 504 nye kvindelige studerende sidste år til 529 i år.

AAU har aldrig været mere populært end i år med et rekordstort antal ansøgninger – i alt 16.424. Af dem får 4.743 nu mulighed for at omsætte ansøgningen til en studieplads. I forhold til sidste år er det 92 færre, hvilket skyldes, at 45 ud af de 83 udbudte uddannelser enten er dimensionerede eller har adgangsbegrænsning. Det vil sige, at kravene til at få en universitetsuddannelse er blevet skærpet. Og det er helt efter planen.

-          AAU har et strategisk mål om hele tiden at skærpe kvaliteten og relevansen af vores uddannelser. Derfor har vi skåret i antallet af pladser, og vi må derfor også - trods det rekordstore antal ansøgninger - sige nej til mange og ender derfor med at optage lidt færre studerende i år, siger Inger Askehave.

Sammenlignet med sidste år er der 2 procent færre optagne, hvilket svarer til 92 personer.  De 4.743 optagne er fordelt med 4.166 studerende i Aalborg, hvilket er 64 studerende færre end sidste år, 457 i København, hvilket er 21 færre, og 120 i Esbjerg, som er 7 færre studerende.

Faldet i antal optagne ses hovedsagligt på det humanistiske hovedområde, der i alt har tilbudt plads til 875 studerende, hvilket er 64 færre studerende. Et fald på 6,8 procent ift. 2016.

På det samfundsvidenskabelige område er der optaget 1.484 studerende, hvilket er 9 flere end sidste år. Årsagen til stigningen skal hovedsagelig findes på Politik og Administration, der har tilbudt hele 36 procent flere en studieplads. Det svarer til 33 personer.

Det sundhedsvidenskabelige område har fået tildelt ekstra 50 studiepladser på lægeuddannelsen og øger dermed optaget til 150. Men samlet set falder antallet af optagne på det sundhedsvidenskabelige område med 11 personer, da færre er blevet optaget på Idrætsuddannelsen og Medicin med Industriel Specialisering.  

Samlet set har de ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser optaget 1.936 studerende, svarende til et fald på 1,2 procent eller 24 personer. 

Stadig ledige pladser

Selvom Aalborg Universitet i år tilbyder færre studerende optagelse, er der faktisk stadig ledige pladser på en række uddannelser. Dem har man mulighed for at søge ind på i løbet af august.

AAU’s Studievejledning sidder også i år klar ved telefonen og mailen for at hjælpe og vejlede de studiesøgende. De kan træffes fra fredag d. 28. juli kl. 09:00. Normalt er der mange, der kontakter universitetet om de ledige pladser, så de studiesøgende må nok forvente lidt ventetid, da der er rigtig mange studiesøgende, der ringer eller skriver. Nummeret er 9940 9440 og mailadressen er: studievejledning@aau.dk .

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Prorektor Inger Askehave kan via strategisk rådgiver Bo Jeppesen kontaktes på tlf. 6140 4061.

 

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.