AAU logo
TECH-Fakultetet sparket i gang

TECH-Fakultetet sparket i gang

Med ugens kickoff-arrangementer i København og Aalborg markerede Det Tekniske Fakultet for IT og Design den første måned i fakultetets liv.

Koncentrationen var intens i NOVI auditoriet onsdag eftermiddag, hvor ca. 60 TECH-ansatte var samlet for at høre blandt andre dekan Eskild Holm Nielsen gøre status over TECH-Fakultetets første levemåned og ikke mindst se fremad mod nye spændende tider på fakultetet og på Aalborg Universitet.

Kampklare kandidater

Eskild Holm Nielsen præsenterede indledningsvis det, han benævnte de bundsolide facts – et godt fundament at bygge videre på. Det var for eksempel fakultetet i 2017-tal, organisationen og den samlede stab af medarbejdere. Han kom desuden ind på de tre ben, der udgør TECH’s dna: forskning, uddannelse og videnssamarbejde, og glædede sig i den forbindelse over en erhvervsleder, der for nylig havde fremhævet AAU-kandidaternes specielt stærke evne til at gå direkte ind og deltage i virksomhedens arbejde. Evnen til at samarbejde og en problemorienteret tilgang vægtes højt både på universitetet og ude i det virkelige liv.

Kvalitetssikring og talentområdet

Studieleder Michael Tophøj Sørensen overtog for en stund ordet, og han fremhævede blandt andet det helt naturlige mål om at uddanne de studerende til fremtidens samfund. Han opfordrede kraftigt til bredt samarbejde og til fokus på den løbende kvalitetssikring og Aalborg Universitets akkreditering:

– Hvis I ser og hører noget, der kan gøres bedre, så gør opmærksom på det, lød hans opfordring til de fremmødte.

Status og visioner for forskningsområdet på TECH stod prodekan Torben Larsen primært for. Han havde i sit indlæg stort fokus på talentområdet og fremhævede, at Aalborg Universitet har en helt overordnet strategi om at støtte alle både ansattes og studerendes muligheder for at udfolde deres fulde potentiale.

At skue fremad

De afsluttende ord i oplægget stod Eskild Holm Nielsen for. Han fremhævede igen samarbejdet med verden uden for universitetet:

– Vi skal vise omverdenen, at Aalborg Universitet er en interessant samarbejdspartner, og det gør vi blandt andet gennem et særdeles godt samarbejde med virksomheder som fx B&O, Oticon og Intel samt gennem erhvervsnetværket BrainsBusiness, hvor TECH-fakultetet er en vigtig partner.

I auditoriet endte TECH’s kickoff som planlagt ud i en interessant dialog og spørgerunde om blandt andet kvalitetssikring, uddannelsesporteføljen, økonomi og international rekruttering. Og dialogen fortsatte helt tydeligt i mindre grupper ved den efterfølgende kaffe i foyeren.

TECH afholder den tredje og sidste kickoff i Aalborg den 15. februar 2017.

Yderligere oplysninjger

  • Nelly Sander, kommunikationspartner, tlf. 29 12 25 59

Kickoff i Aalborg.

Kickoff i København.

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.