AAU logo
Datalogi rykker i Aalborg

Datalogi rykker i Aalborg

Med en stigning på 25 procent i antal optagne studerende på datalogi lever Aalborg Universitet op til erhvervslivets ønsker om flere kvalificerede IT-medarbejdere

For andet år i træk kan Aalborg Universitet byde velkommen til 25 procent flere studerende på datalogi end det foregående år. Også andre IT-uddannelser som Robotics og Internetteknologier og computersystemer har pæne stigninger i optaget – helt i tråd med arbejdsmarkedets ønsker om flere medarbejdere, der har specialiseringer inden for IT-området.

Dekan på Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU, Eskild Holm Nielsen, er generelt tilfreds med årets statistik fra den koordinerede tilmelding:

- Vi forsøger løbende at udvikle vores uddannelser der, hvor efterspørgslen er størst, f.eks. inden for IT-uddannelserne, hvor erhvervslivet desperat råber på kvalificeret arbejdskraft. Den største udvikling i optaget ses netop inden for IT-fagene, f.eks. på datalogistudiet, hvor der for andet år i træk har været en stor vækst i optaget.

For de øvrige uddannelser inden for IT og Design følger optagelsestallene universitetets strategi med fastholdelse af niveauet på bachelor- og en fortsat vækst på kandidatuddannelserne. Optaget på sidstnævnte er steget med ni procent, som fordeler sig på studerende både fra universitetets egne rækker og fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og udland.

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.