AAU logo
Hvad fremmer unge flygtninges integration?

Hvad fremmer unge flygtninges integration?

Det Frie Forskningsråd (DFF) har bevilget over 3.6 millioner kroner til forskning i unge flygtninges integration i det danske samfund. En mangfoldighed af offentlige integrationsindsatser gennem årene har haft begrænset eller ingen effekt. Det nye DFF-forskningsprojekt lægger op til en ny tilgang til integration med et skarpere fokus på, hvad der faktisk virker, også set fra de unge flygtninges eget perspektiv.

- Årtier af diverse politiske indsatser for at integrere flygtninge har svigtet. I øjeblikket er der overalt i Europa et voksende behov for viden, om hvad der skaber succesfuld integration af flygtninge i de europæiske samfund. Vi kan ikke nøjes med at se det ’at komme i arbejde’ som et mål for vellykket integration. Det er nødvendigt med et bredere billede af de bestemmende faktorer for de unge flygtninges oplevelser af, hvad der skaber tilknytning og medborgerskab. Her er unge flygtninge en særlig interessant gruppe, idet ungdom repræsenterer en overgangsperiode, hvor man socialiseres til at blive et voksent samfundsmedlem. Et studie af unge flygtninges overgange kan derfor give os et unikt indblik i de mekanismer, der i den forbindelse former individet, udtaler projektleder Kathrine Vitus, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet København.

Undersøgelser viser, at unge flygtninge i alderen 15-24 år klarer sig bemærkelsesværdigt ringere end danske jævnaldrende mht. sundhed, uddannelse og social tilpasning. Gennem forskningsprojektet bliver det muligt at identificere de overgange i de unge flygtninges liv, hvor det vil give god mening at støtte op om en positiv integration i det danske samfund. Med overgange menes de begivenheder, relationer og muligheder, som har indflydelse på de unges valg, beslutninger og orientering i forhold til deres omverden og fremtid. Denne indsigt vil hjælpe politikere, sociale myndigheder og den enkelte socialarbejder på området med at understøtte de omstændigheder, som sætter gang i og støtter positiv integration i det danske samfund.

Projektleder Kathrine Vitus har forsket inden for børn- og ungeområdet siden 2001 – ofte med særlig fokus på etniske minoriteter og flygtninge og deres integration og møde med det sociale system. Projektet foregår i et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet og København Universitet.

YDERLIGERE INFORMATION

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.