AAU logo
Fængselsbetjente mangler fælles faglighed

Fængselsbetjente mangler fælles faglighed

Fængselsbetjente skal i dag sikre orden og sikkerhed i de danske fængsler, men de skal samtidig bidrage til de indsattes udvikling gennem støtte og motivation. Det betyder, at de skal kontrollere de indsatte med den ene hånd og skabe en tillidsfuld kontakt med den anden – en dobbeltrolle, som de fagligt ikke er klædt godt nok på til, påpeger forsker ved Institut for Kommunikation Lise Billund i en ny ph.d.-afhandling.

Som led i en ny ph.d.-afhandling med titlen ”Arbejde og samarbejde i tvangsbårne relationer” har forsker ved Institut for Kommunikation Lise Billund gennemført feltarbejde på en afdeling i et lukket fængsel efterfulgt af en udviklingsproces med fængselsbetjente fra samme afdeling. På den baggrund konkluderer hun, at selv om flere fængselsbetjente er dygtige og løser deres opgave godt, så er det en udfordring, at rammerne for den mere pædagogiske del af deres job som støtte og motivator for de indsatte er uklare. Det betyder, at betjentene kun har sig selv at trække på i forhold til, hvordan de udfylder denne rolle, og at deres forståelse af rollen som støtte og motivator derfor tager afsæt i deres egne individuelle forestillinger, holdninger og værdier.

- Der er brug for et fælles fagligt grundlag, der kan støtte den enkelte fængselsbetjent i forvaltningen af faget, og som kan være retningsgivende ikke kun for den enkelte fængselsbetjent, men også for de ledere, der skal lede den enkelte fængselsbetjent i retning af en mere fagligt funderet praksis, siger Lise Billund.

Øget viden nedsætter konfliktniveauet

Samtidig viser det aktuelle forskningsprojekt, at der er brug for faglige udviklingsmøder i stil med dem, Lise Billund etablerede som led i sit projekt. Her fik fængselsbetjentene nemlig mulighed for at forholde sig til egne såvel som kollegers kontaktindsatte.

- Faglige møder skaber en øget indsigt, som giver fængselsbetjentene et mere nuanceret syn på de indsatte, så de kan møde dem mere professionelt og med større empati og forståelse. Og så peger fængselsbetjentene i min undersøgelse på, at en effekt af den øgede videndeling og sparring er, at konfliktniveauet nedsættes, samtidig med at de føler sig mindre alene i arbejdet. Udviklingsmøderne giver et refleksionsrum, hvor fængselsbetjentene også kan bearbejde de følelsesmæssige påvirkninger, de udsættes for fx trusler om overfald, voldsomme situationer med indsatte eller kolleger, der svigter. Her er det vigtigt, at de kollegialt kan støtte hinanden i at få bearbejdet oplevelserne, understreger Lise Billund.

For yderligere information kontakt:

Lise Billund på e-mail: billund@hum.aau.dk eller på tlf.: 51 71 95 52.
Pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på tlf.: 29 60 98 72.

Læs resumé af afhandlingen

Læs hele afhandlingen

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.