AAU logo

AAU-professor skal være med til at sikre dansk indhold i medierne

Professor Søren Sandfeld Jakobsen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet er netop blevet udpeget til et nyt udvalg under Kulturministeriet, der skal undersøge, hvordan man sikrer, at der også i fremtiden bliver produceret digitalt dansk indhold til medierne. Medieforbruget flytter nemlig i stigende grad til udenlandske tjenester, og det gør det sværere at finansiere dansk medieindhold. Udvalget skal komme med bud på løsninger, blandt andet indenfor lovgivning.

Danskernes tv-forbrug flytter sig fra traditionelt tv, herunder kabel-tv, til streaming og tv via apps. De nye digitale tv-former udbydes i stigende grad af udenlandske tjenesteudbydere som Netflix, Apple, Facebook m.fl. Også annonceforbruget flytter sig fra annoncer i traditionelle danske medier til annoncer på tjenester fra disse, primært amerikanske udbydere, som i en række sammenhænge er underlagt andre og mindre restriktive regler end danske udbydere.

Konsekvensen af det ændrede medieforbrug er, at det bliver sværere og sværere at finansiere dansk medieindhold i de audiovisuelle medier. Dette har også væsentlige afledte følger for en række andre aktører i det danske kulturliv, der leverer medieindhold og har ophavsrettigheder, fx komponister og musikere, producenter, filminstruktører, forfattere, skuespillere osv.  

Det nye udvalg skal belyse denne udvikling og undersøge mulige løsninger, herunder lovgivningsmæssige, der kan sikre den fremtidige finansiering af dansk medieindhold.

- Jeg er glad og beæret over at være en del af udvalget og det uhyre væsentlige arbejde i forhold til mediebranchen og kulturlivet, vi nu skal i gang med, siger Søren Sandfeld Jakobsen, der er professor i medie- og IT-ret med særligt fokus på de nye digitale medier og tjenester, der vokser frem i disse år.

Udvalgsarbejdet skal afsluttes i november 2017. Det er partierne bag medieaftalen for 2015-2018, der har besluttet at nedsætte udvalget. Udvalgets arbejde og konklusioner skal indgå i forhandlingerne om et nyt medieforlig i 2018.

Udvalget består af en række eksperter med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkundskab. Medlemmerne er uafhængige i forhold til aktørerne på det danske tv-marked.

Se mere om udvalget vedrørende den fremtidige digitale indholdsproduktion på Kulturministeriets hjemmeside
 

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Professor Søren Sandfeld Jakobsen, mail: ssj@law.aau.dk, telefon: 9940 9879

 

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.