AAU logo
Humaniora strålede ved AAU’s årsfest

Humaniora strålede ved AAU’s årsfest

Spar Nord Fondens Forskningspris, Det Obelske Familiefonds Undervisningspris og Roblon Prisen landede alle på Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitets årsfest. Lektor Samuel Schmidt fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi fik Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris.

Priser og hæder dalede flere gange ned over det humanistiske fagmiljø, da Aalborg Universitet (AAU) 7. april fejrede universitetets fremmeste forskning og undervisning ved den traditionelle årsfest i Aalborg Kongres- og Kulturcenter (AKKC). Hele tre af årsfestens fire store priser tilfaldt forskere eller kandidater med rod i AAU’s Humanistiske Fakultet.

Den første, der gik på scenen for at modtage hyldest og klapsalver, var Bettina Sletten Paasch fra Institut for Kommunikation. Hun fik Spar Nord Fondens Forskningspris på 250.000 kroner for sin ph.d.-afhandling om samspillet mellem patienter, sygeplejersker og brugen af mobiltelefoner. I afhandlingen påviser Bettina Sletten Paasch bl.a., at mens erfarne sygeplejersker ikke lader sig påvirke af en kimende mobiltelefon, er deres nyansatte kolleger mindre bevidste om, hvordan de håndterer opkald, når de er sammen med patienter.

Bettina Sletten Paaschs mener på baggrund af sin forskning, at det er nødvendigt at undervise i brugen af ny teknologi som mobiltelefoner og bærbare computere på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen.

- Projektet er et fremragende eksempel på tværfaglig forskning. Det har potentiale til at kunne bidrage til brugerdreven innovation på området for mobiltelefoni samt for ændring af uhensigtsmæssig organisatorisk og ledelsesmæssig praksis i forbindelse med sundhedsprofessionelles anvendelse af mobiltelefon, sagde professor Inger Lassen fra Spar Nord Fondens bedømmelsesudvalg, da hun motiverede tildelingen af prisen til Bettina Sletten Paasch.

(Læs mere om Bettina Sletten Paasch og hendes prisvindende forskning).

Krydsfeltet mellem sundhed og humaniora indbragte også cand.psych. Katrine Larsen årets Roblon Pris på 100.000 kroner. Roblon Prisen uddeles til et speciale af høj kvalitet, som er innovativt og nyskabende. I sit speciale ”Psykisk sundhed for unge efter erhvervet hjerneskade” har Katrine Larsen bl.a. udviklet en model, som giver sundheds- og rehabiliteringspersonale mulighed for at få overblik over, hvad der understøtter udviklingen af psykisk robusthed hos unge med en erhvervet hjerneskade – og hvad der gør det modsatte.

- Katrines speciale kobler på fremragende vis praktiske problemer med forskning og skaber på den måde skaber innovative resultater. Det er et speciale, som peger fremad, og som på sigt kan være til gavn for unge mennesker med en erhvervet hjerneskade, sagde næstformand for Roblon Fonden Ole Krogsgaard ved uddelingen af prisen.

(Læs mere om Katrine Larsen og hendes prisvindende speciale).

Også Årets Underviser blev fundet på Det Humanistiske Fakultet. Ph.d.-stipendiat Ana Maria Macias underviser på uddannelsen i Spansk – Sprog og Internationale Studier, hvor de studerende bl.a. betegner hende som en af de mest kreative undervisere, der gør det nemt for dem at anvende det teoretiske i praksis. Beskrivelsen havde allerede indbragt Ana Maria Macias titlen som årets underviser på fakultetet og – i lighed med årets undervisere på AAU’s fire andre fakulteter – 25.000 kroner fra Det Obelske Familiefond. Med titlen som Årets Underviser fulgte yderligere 25.000 kroner fra fonden og ekstra klapsalver fra salen.

- Årets Underviser beskrives af de studerende som så begejstret for at undervise, at de selv føler sig motiveret til yderligere fordybelse. Hun gør undervisningen sjov og interessant og gør aldrig af vejen for at afprøve nye metoder, sagde fondsadministrator Britta Graae fra Det Obelske Familiefond, inden hun afslørede, at undervisningsprisen tilfaldt Ana Maria Macias.

(Læs mere om Årets Underviser på AAU, Ana Maria Macias, og hendes undervisning).

(Læs mere om årets undervisere på de andre fakulteter: Henrik Bøggild, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Jan Brødslev Olsen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Morten Grud, Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet. Anne Kirkegaard Bejder, Det Tekniske Fakultet for IT og Design).

Årsfestens sidste pris, Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris, tilfaldt en forsker, hvis forskning ligger til grund for den sundhedsteknologiske og børsnoterede virksomhed Acarix’s succes. Lektor Samuel Schmidt fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har udviklet den såkaldte blodpropalarm CADScor, der ved hjælp af akustik og avanceret signalbehandling kan afsløre åreforkalkning, der kan udvikle sig til blodpropper i hjertet.

- Dit energiske arbejde for at bringe din forskning ud i samfundet er jo netop kernen i det, der giver forskningen sin berettigelse. Når det lykkes at få forskningsverdenen og det omkringliggende samfund til at arbejde sammen, skabes innovation i form af produkter, teknikker og metoder, der forbedrer vores samfund. Her helt konkret en opfindelse, der potentielt kan spare samfundet for sundhedsudgifter – men endnu vigtigere – kan give mennesker med risiko for at få blodpropper et længere og bedre liv, sagde rektor Per Michael Johansen, som også er bestyrelsesformand i Nordjysk Universitetsfonden, til Samuel Schmidt, da han overrakte ham prisen.

(Læs mere om Samuel Schmidt og hans prisvindende forskning).

(Se video om Samuel Schmidt og CADScor).

Inden prisoverrækkelserne havde rektor Per Michael Johansen sammen med fakulteternes dekaner præsenteret årets fem æresdoktorer. Æresdoktorerne er alle højt anerkendte forskere inden for deres felt og har gennem en årrække bidraget til den videnskabelige udvikling på AAU. Årets fem æresdoktorer er:

Professor i filmvidenskab Mette Hjort, Københavns Universitet

Professor i samfundsvidenskab Michael Lipsky, Georgetown University, USA

Professor i biovidenskab Ary Hoffmann, University of Melbourne, Australien

Professor i datalogi Joost-Pieter Katoen, RWTH Aachen University, Tyskland

Professor i klinisk kardiologi Harald Arnesen, Oslo Universitetshospital, Norge

(Læs mere om de fem æresdoktorer på ovenstående links).

Efter æresdoktorerne fulgte promoveringen af de tre AAU-forskere, som i 2016 opnåede doktorgraden ved Aalborg Universitet. De tre, som på scenen fik overrakt deres doktorbrev og et litografi af kunstneren Allan Nordmark, er:

Lektor Stefanos Volianitis, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Professor Brian Edwin Cairns, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Professor John Kuada, Institut for Økonomi og Ledelse

(Se de tre doktorers forskerprofiler på ovenstående links).

Som optakt til prisoverrækkelser og hæder for både forskere og undervisere havde bestyrelsesformand Lene Espersen budt velkommen til årsfesten og i sin tale understreget, at det tydeligvis er et internationalt kvalitetsuniversitet med et regionalt og nationalt ansvar, hun står i spidsen for.

- Det er ikke min fortjeneste, men det er resultatet af et stort engagement fra forskere og medarbejdere på universitetet. Det engagement har jeg også mærket, når jeg det sidste år har været rundt på universitetet for at blive introduceret til uddannelserne og forskningen. Tak for modtagelsen. Jeg er imponeret af den dedikation, som både studerende og forskere har præsenteret deres felt med, sagde Lene Espersen.

Hun sendte også en opfordring til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) om at genoverveje den strammere politiske styring af universiteterne, som det nuværende forslag om en såkaldt styringsreform lægger op til. Lene Espersen spurgte bl.a. til de studerendes indflydelse i bestyrelserne.

- De studerende er et omdrejningspunkt for al aktivitet på et universitet. Jeg synes også, at de skal have en stemme, når der skal indstilles medlemmer til bestyrelserne, sagde Lene Espersen.

Netop politikernes syn på de studerende fik ord med på vejen af Studentersamfundets formand, Marcus Birk.

- Det sidste år er vi studerende blevet beskyldt for at være uddannelsesspekulanter. Vi har fået at vide, at vi får for mange 12-taller. Og der har været forslag fremme om at fjerne SU'en på kandidatdelen. Jeg vil opfordre til, at vi står sammen om at kæmpe for at ændre tonen i debatten, så studerende ikke omtales som en belastning for samfundet, men som en investering, sagde Marcus Birk i sin tale.

Også rektor Per Michael Johansen havde opfordringer med til uddannelses- og forskningsministeren i sin tale. Bl.a. påpegede han, at AAU af uforklarlige årsager er født med en for lille basisbevilling i forhold til andre danske universiteter. Det betyder bl.a., at AAU har sværere ved at finansiere forskningsdækningen af uddannelserne.

- Jeg håber, at ministeren har gehør i en tid, hvor vi som sektor er blevet og vil blive presset af årlige to procents besparelser, nedskæringer i forskningsmidlerne, og hvor vi oplever reformforslag til styringen af universiteterne og reformforslag til måden vi skal have penge på – den såkaldte bevillingsreform, sagde Per Michael Johansen.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind anerkendte, at AAU altid har haft vekselvirkningen mellem forskning og forretning for øje.

- Aalborg Universitet er klar over det potentiale, der ligger i samspillet mellem forskning og erhvervsliv. Man har ikke bare spurgt, hvad universitetetet kan gøre for erhvervslivet, men også hvad erhvervslivet kan gøre for universitetet. Det har skabt resultater - f.eks. den verdensberømte Aalborg-model, hvor forskere og studerende skaber løsninger med forbindelse til omverdenen, sagde Søren Pind.

Ministeren afsluttede sin tale med at bede forsamlingen rejse sig op og råbe et trefoldigt leve for AAU.

Efter årsfestceremonien var der reception i AKKC’s foyer. Flere af deltagerne gik derefter videre til den store universitetsfest i Aalborghallen, som knap 1.500 havde købt billet til.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Anette Marcher, tlf. 2120 0241, e-mail ama@adm.aau.dk

Rådgiver Bo Jeppesen, tlf. 6140 4061, e-mail boje@adm.aau.dk

Modtag nyheder fra AAU

Vil du gerne modtage nyheder fra Aalborg Universitet, kan du tilmelde dig via de to links nedenunder.