AAU logo

Ranking på Aalborg Universitet

De seneste år er Aalborg Universitet gået frem på de internationale rankinglister over universiteter. Aalborg Universitet er placeret på langt de fleste og er dermed i top 2% blandt verdens 17.000 universiteter.

Ranking på Aalborg Universitet

AAU er i international topklasse

Hos QS er Aalborg Universitet nr. 356 i den overordnede World University Ranking, nr. 47 i Top 50 under the age of 50.

Hos Times Higher Education er Aalborg Universitet nr. 201-250 i den overordnede World University Ranking og nr. 31 i Top 100 under the age of 50.

På CWTS Leiden-rankinglisten er AAU nr. 21 i verden, hvad angår andelen af publikationer, der laves i samarbejde med erhvervslivet. 

På US News World Ranking er Aalborg Universitet placeret som nummer 21 i verden inden for engineering.
 

Gå til oversigt over aalborg universitets placeringer 

Internationale rankinglister

Internationale rankinglister er blevet væsentlige for universiteterne såvel nationalt som internationalt i bl.a. konkurrencen om at tiltrække forskere, studerende og samarbejdspartnere.
Blandt verdens godt 17.000 universiteter er AAU placeret på de fleste anerkendte rankinglister.

Rankinglisterne placerer universiteterne i forhold til hinanden ud fra forskellige indikatorer. Indikatorerne og metoderne varierer og er bl.a. videnskabelig publicering, anseelse, antal nobelpriser og internationalisering.

De to væsentlige indikatorer til rankinglisterne er universiteternes publicering i internationale tidsskrifter, som registreres i databaser hos hhv. Elsevier (SciVerse Scopus) og Thomson Reuters (Web of Science), samt universiteternes anseelse/reputation. Rankinglisterne beregner universiteternes anseelse/reputation ud fra surveys, som de sender til forskere og arbejdsgivere. Her spørges bl.a. til, hvilke universiteter forskerne og arbejdsgiverne kender rundt omkring i verden.

Mest anerkendte rankinglister

De mest anerkendte rankinglister, som placerer de mellem 300 og 500 højst placerede universiteter i verden ud af de godt 17.000 universiteter, er:

Webometrics er en rankingliste, der baserer sig på, hvor synlige universiteterne er på nettet. Webometrics har medtaget 12.000 af verdens universiteter.

I Europa har man startet et U-Multirank-projekt, hvis formål er, at man som bruger selv kan variere sine indikatorer og således ud fra disse selv lave onlinelister af Europas universiteter ud fra disse selvvalgte indikatorer.

Rankinglisternes anvendelse af bibliometriske data

De internationale rankinglister anvender bibliometriske data til beregning af universiteternes placeringer. Det er forskelligt, hvilken vægtning de bibliometriske data indgår med, og hvilke der anvendes.

Fx baserer rankinglister som Taiwan Ranking og Leiden Ranking udelukkende deres rankings på bibliometriske data, såsom antal publikationer, antal citationer og H-index. Andre rankinglister som QS World University Ranking og Times Higher Education baserer en mindre andel af deres beregning af rankings på bibliometriske data.
 

Se oversigt over de internationale rankinglisters anvendelse af bibliometriske data

17,2% af AAU’s publikationer er blandt de mest citerede i verden

Aalborg Universitets forskningskvalitet måles bl.a. på hvor meget Aalborg Universitets forskning citeres af andre forskere i verden. 17,2% af alle Aalborg Universitets publikationer er blandt de 10% mest citerede publikationer i verden, viser en analyse udarbejdet af Scimago Institutions Rankings.

I år 2014 opnåede 6,4% af AAU's publikation at være blandt de 1% mest citerede publikationer i hele verden.

Kontakt AAU vedr. ranking

Kontakt AAU vedr. ranking

Har du spørgsmål til ranking af universiteter er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Birte C. Hornemann
Tlf.: 9940 9642
E-mail: bch@aub.aau.dk

Aalborg har fem stjerner

Aalborg har fem stjerner

Aalborg Universitet har i 2013, 2014 og 2015 deltaget i et meget omfattende QS rating-projekt og opnået fem ud af fem stjerner og er på niveau med universiteter som Harvard, Oxford, Cambridge og Stanford.