AAU logo
Tilgængelighed i bygninger og udearealer - kursus hos sbi

Tilgængelighed i bygninger og udearealer - kursus hos sbi

Bliv auditor i tilgængelighed på fem kursusdage og lær, hvordan man overholder Bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Tidspunkt

07.03.2017 kl. 10.00 - 03.05.2017 kl. 17.00

Beskrivelse

Efteruddannelse som auditor og tilgængelighedsrevisor for bygninger og bygningsnære udearealer.

En efteruddannelse for dig, der ønsker at være klædt på til at varetage de grundlæggende tilgængelighedsopgaver i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder bygninger med offentlig adgang, til kontor og administration eller boliger.

SBi's efteruddannelse som auditor og tilgængelighedsrevisor for bygninger og bygningsnære udearealer varer i alt en uge, fordelt over tre måneder, hvor der løses tre hjemmeopgaver og afsluttes med en kort eksamen samt en selvvalgt opgave. Hvis eksamen bestås og opgaven godkendes, anses deltageren for at have tilstrækkeligt overblik og detailkendskab til at kunne gennemgå byggeprojekter og sikre, at der ikke optræder alvorlige fejl i disse, når det gælder tilgængelighedsbestemmelserne i Bygningsreglementet.

Deltageren har samtidig vist tilstrækkelig viden om de supplerende anbefalinger i SBi-anvisning 230 og SBi's tjeklister til Bygningsreglementet, samt vist grundlæggende kendskab til standarder for undervisningsbyggeri, EU-jernbanestationer og brugerbetjent udstyr samt vejregler.

Baggrunden for efteruddannelsen er, at der konstateres mange fejl og mangler med hensyn til overholdelse af Bygningsreglementets krav til tilgængelighed af nyere byggerier og ombygninger; fejl som ejeren senere kan blive pålagt at rette for egen regning, og som rådgiveren måske efterfølgende kan blive sagsøgt for.

Mange rådgivere og bygherrer forstår ikke eller har ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvordan tilgængelighedskravene fortolkes, og hvordan de er blevet skærpet med de seneste versioner af Bygningsreglementet. Efteruddannelsen skal derfor sikre:

  • At deltagerne har overblik over, hvilke bestemmelser og vejledninger mht. tilgængelighed der gælder hvor
  • At der tages højde for de mest indgribende bestemmelser i de tidlige faser
  • At krav forstås og overholdes i nybyggeri og ved ombygninger
  • At de mest kritiske funktionelle, tekniske og juridiske forhold forstås bedre


Det bliver mere og mere nødvendigt at have en viden inden for tilgængelighedsområdet, efter at kravene i Bygningsreglementet er blevet skærpet, fokus på god kvalitet øget, og tilgængelighed blevet en direkte konkurrenceparameter. Mange krav er ufravigelige, men kan løses på forskellige måder, og fx ombygningsbestemmelser kan være svære at overskue. Derfor er overblik såvel som sikkerhed med hensyn til fortolkning og funktion vigtig, og kurset søger at gøre deltagerne skarpe i disse henseender.

Tilgængelighedskrav og universelt design er yderligere aktualiseret, efter Danmark har tiltrådt FN’s konvention om handicappedes rettigheder. Det betyder et afgørende skridt mod ligeværd og værdighed for alle mennesker.

Pris

Kr. 19.500 kr. ekskl. moms - Early bird rabat: Hvis du tilmelder dig senest den 7. februar 2017, giver vi 10% rabat på deltagergebyret.

Adresse

Odense

Tilmelding inden

28.02.2017 kl. 08.00

Tilmeld dig til

kurser@sbi.aau.dk

Mere information

http://www.sbi.dk/arrangementer/kommende-arrangementer/copy_of_sbi-kursus-tilgaengelighed-i-bygninger-og-udearealer-2

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen