AAU logo

Ph.d. forsvar v. Randi Fuglsang Fonager

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved cand.scient.med. Randi Fuglsang Fonager, Nuklearmedicinsk Afdeling, der forsvarer afhandlingen: Diagnosis and Monitoring of Bone Metastases in Prostate Cancer

Tidspunkt

19.06.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Mandag den 19. juni 2017 kl. 14.00
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception. Alle er velkomne.


Vejledere

Hovedvejleder:                   
Lars Jelstrup Petersen
Professor, MD DMSc CBA
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Nuclear Medicine, Aalborg University Hospital

Medvejledere:
Helle Damgaard Zacho,
Associate Professor, MD PhD
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Nuclear Medicine, Aalborg University Hospital

Niels Christian Langkilde
Associate professor, MD DMSc
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Urology, Aalborg University Hospital


Bedømmere

Jens Brøndum Frøkjær
Professor, MD PhD      
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Frode Willoch
Professor, MD
The Faculty of Medicine, Oslo University (UiO)

Michael Borre
Professor, MD DMSc
Department of Clinical Medicine and Urology, Aarhus University Hospital

 

Om ph.d.-afhandlingen

Globalt set er prostatakræft er en af de hyppigste kræftformer hos mænd. Prostatakræft er ofte et fredeligt forløb uden dødelig udgang. Men nogle patienter har en aggressiv prostatakræft som blandt andet forårsager knoglemetastaser, som kan være svært invaliderende. Dette er en af de største komplikationer ved prostatakræft og det kan lede til knoglesmerter og patologiske frakturer. Disse patienter modtager kun palliativ, livsforlængende behandling. Derfor er gode og præcise metoder til at detektere spredning af prostatakræft essentielle. Desuden er monitorering af behandlingseffekt ved knoglemetastaser essentielt for at skabe optimale behandlingsforløb.

Rutinemæssigt anvendes knogleskintigrafi til påvisning og monitorering af knoglemetastaser. I de seneste årtier er der dog sket en udvikling af scannere som giver mulighed for tomografiske billeder samt fusionering med CT til attenuationskorrektion og lokalisationsbestemmelse.

Denne PhD har belyst diagnose og monitorering af knoglemetastaser ved prostatakræft i fire publikationer.

I et prospektivt diagnostisk akkuratesse studie blev de diagnostiske egenskaber for knogleskintigrafi, SPECT/CT og NaF PET/CT sammenlignet. Studiet viste, at SPECT/CT og NaF PET/CT har en højere sensitivitet og en sammenlignelig specificitet med knogleskintigrafi. Derfor bør disse metoder fremtidigt anbefales på lige fod med knogleskintigrafi til diagnose af knoglemetastaser. Protokollen for dette studie er publiceret separat.

Et retrospektivt studie undersøgte variation mellem observatører ved vurdering af behandlingsrespons på knogleskintigrafi. Det viste, at stringente kriterier til bedømmelse af forandringer på knogleskintigrafi giver de mest konsekvente resultater og dette bør derfor anbefales til klinisk brug og i kliniske studier.

Til sidst blev overensstemmelsen mellem knogleskintigrafi og NaF PET/CT til klassificering af respons undersøgt i et prospektivt studie. Der var moderat overensstemmelse mellem knogleskintigrafi og NaF PET/CT, og NaF PET/CT bør derfor undersøges nærmere før denne kan anbefales på lige fod med knogleskintigrafi til vurdering af behandlingsrespons. Det bør særligt belyses, om resultaterne af NaF PET/CT scanning bidrager til forbedret patientforløb.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen