AAU logo

Ph.d. defense by Laura Schärfe Jensen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Læge Laura Schärfe Jensen, Socialmedicinsk Enhed, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: AFFILIATION TO THE LABOUR MARKET AFTER DIAGNOSIS AND TREATMENT FOR BREAST CANCER – THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY

Tidspunkt

23.06.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 23. juni 2017 kl. 13.00
Auditoriet, Aalborg Universitetshospital, Nord

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

 

Vejledere

Prof. Kirsten Fonager, MD, Ph.D
Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, Denmark

Associate prof. Henrik Bøggild, MD, Ph.D
Aalborg Universitet

Associate prof. Charlotte Overgaard, MSc, Ph.D
Aalborg Universitet, Danmark

Jens Peter Garne, Dr Med
Aalborg Universitetshospital


Bedømmere

Prof. Ursula G. Falkmer, MD, Ph.D (Chair.)
Aalborg Universitet, Danmark

Prof. Ole Steen Mortensen, MD, Ph.D
Holbæk Hospital, Danmark

Associate prof. Chris Jensen, MSc, Ph.D
Trondheim Universitet, Norge

 

Om ph.d.-afhandlingen

I Danmark rammes næsten 5.000 kvinder hvert år af brystkræft og mere end 60.000 kvinder lever med en tidligere brystkræft diagnose. Efter endt behandling for brystkræft kan der være følgevirkninger som påvirker livet fremadrettet, og et af de aspekter som påvirkes hos mange kvinder er tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kvinder diagnosticeret med brystkræft har en højere risiko for at blive arbejdsløse, gå på efterløn og blive tilkendt førtidspension. Ofte vil diagnosticering af brystkræft betyde en midlertidig pause fra arbejde og både for den enkelte kvinde, deres familier og for samfundet i almindelighed er tilbagevenden til arbejdsmarkedet vigtig.

Forskellige faktorer har vist sig at have betydning for dét at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en sygemelding forårsaget af brystkræft - og for den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet mere generelt - f.eks. tidligere og aktuelle psykiske vanskeligheder. I denne afhandling bruges ordet ”psykisk sårbarhed” som et bredere begreb, og formålet med afhandlingen er, at undersøge både kort- og langsigtede konsekvenser af brystkræft, samt kombinationen af brystkræft og psykisk sårbarhed, i forhold til forskellige aspekter af arbejdsmarkedstilknytningen: tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter et år, dét at være selvforsørgende i de efterfølgende år samt indkomstændringer over en ti års periode.

Studiet fokuserer på kvinder, der er selvforsørgende når de diagnosticeres med brystkræft.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Aalborg Universitetshospital Nord, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen