AAU logo

Fyraftensmøde: Lederkompetencer på masterniveau - hvordan til gavn for egen organisation?

Det diskuteres ivrigt i tiden, hvordan styrkede lederkompetencer kan kvalitetsudvikle den offentlige sektor, samtidig med at ressourcerne er knappe. To cases fra Aalborg Universitetshospital og Aalborg Kommune giver hver sit bud på, hvordan masteruddannelse kan bruges til organisationsudvikling.

Tidspunkt

28.03.2017 kl. 16.15 - 19.00

Beskrivelse

Det diskuteres ivrigt i tiden, hvordan styrkede lederkompetencer kan kvalitetsudvikle den offentlige sektor, samtidig med at ressourcerne er knappe. Og vi står over for en snarlig nedsættelse af en Ledelseskommission.

I januar 2017 er der færdiggjort to masterafhandlinger på lederuddannelsen Master of Public Governance (MPG) på Aalborg Universitet, der på forskellig vis behandler dagens tema.

Aalborg Universitetshospital

Beth Marckmann Iversen og Lene Koldkjær Decker har skrevet afhandlingen ”Lederudvikling mellem teoretisk viden og Aalborg Universitetshospital." Den analyserer, hvordan masteruddannelsen af de masterstuderende opleves før, under og efter studiet. Det viser sig, at det først er efter studiets afslutning, det fulde strategiske anvendelsesperspektiv for organisationsudvikling på arbejdspladsen folder sig ud. Resultatet er en stærkere organisationsidentitet hos kandidaterne.

Aalborg Kommune

Annette Secher har skrevet afhandlingen ”Bølgeskvulp eller Psunami”? Den analyserer vilkår for implementering af Ældre- og handicapforvaltningens overordnede kerneopgave – at medvirke til at give borgerne en mere selvstændig tilværelse. Det viser sig, at forskellige styringsreferencer og interne hierakier i samarbejdet mellem faggrupper hæmmer målopfyldelsen. En fælles meningsskabelse omkring forståelse af kerneopgaven kræver særlige ledelsestiltag.

På mødet præsenterer forfatterne deres afhandlinger med fokus på anvendelsesaspektet. Samtidig lægger de med afsæt i analyserne af deres egne arbejdspladser op til diskussion af, hvordan afhandlingens resultater kan omsættes til praktisk handling.

Program

16.15 - 16.20: Velkomst v/Uddannelsesleder Morten Lassen
16.20 - 17.00: Anvendelse af masterkompetencer til styrkelse af organisatorisk identitet v/Beth Marck-mann og Lene Koldkjær Decker
17.00 - 17.10: Kaffepause
17.10 - 17.40: Anvendelse af masterkompetencer til forandringsledelse v/Annette Secher
17.40 - 17.45: Pause
17.45 - 18.30: Diskussion: Masterafhandlinger som bevidst middel til organisationsudvikling
18.30 - 19.00: Sandwich/vand

Pris

Arrangementet er gratis.

Arrangør

MPG-uddannelsen på Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, lokale 211, 9220 Aalborg Øst

Tilmelding inden

21.03.2017 kl. 00.01

Tilmeld dig til

pkw@dps.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen